سه شنبه , ۶ آبان ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه ترانه 25For Haiti – We Are The World

متن و ترجمه آهنگ We Are The World – 25 For Haiti

خوانندگان اصلی (به ترتیب خواندن):

Justin Bieber / Nicole Scherzinger / Jennifer Hudson / Jennifer Nettles / Josh Groban / Tony Bennett/ Mary J. Blige / Michael Jackson (stock footage)/  Janet Jackson / Barbra Streisand / Miley Cyrus / Enrique Iglesias / Jamie Foxx/ Wyclef Jean / Adam Levine / Pink / BeBe Winans / 
Usher / Celine Dion / Orianthi (on guitar) / Fergie / Nick Jonas / Toni Braxton / Mary Mary / Isaac Slade / Carlos Santana (on guitar) / Lil Wayne / Akon / T-Pain / LL Cool J (rap) / will.i.am (rap) / Snoop Dogg (rap) / Nipsey Hussle (rap) / Busta Rhymes (rap) / Swizz Beatz (rap) / Kid Cudi (rap) / Mann (rap) / Kanye West (rap) / 

[Justin Bieber]
There comes a time
وقتش رسیده

When we heed a certain call
که به صداهایی توجه کنیم

[Nicole Scherzinger & Jennifer Hudson] When the world must come together as one
زمانی که کل دنیا باید یکی بشن

[Jennifer Hudson] There are people dying
انسانهایی در حال مردن هستن

[Jennifer Nettles] And it’s time to lend a hand to life
و زمان اینه که به زندگانی کمکی کنیم

The greatest gift of all
به این بزرگترین عطیه

[Josh Groban] We can’t go on
دیگه نمیتونیم ادامه بدیم

Pretending day by day
که هر روز و هر روز تظاهر کنیم که

[Tony Bennet] that someone, somehow will soon make a change
یک فردی یک جایی قراره تغییری ایجاد کنه!

[Mary J Blige] We are all a part of God’s great big family
همه ما قسمتی از خانواده بزرگ خداوند هستیم

 And the truth, you know love is all we need
و حقیقت، میدونی که عشق تمام چیزی هست که بهش نیاز داریم

[Chorus] [Michael Jackson] We are the world
ما جهان هستیم

 We are the children
ما کودکانیم

[Michael Jackson and Janet Jackson] We are the ones who make a brighter day
و ما افرادی هستیم که روزهای درخشان رو به همراه خواهیم آورد

 So let’s start giving
پس بیا (این درخشش) را بدهیم

[Barbra Streisand] There’s a choice we’re making
میخوایم انتخابی کنیم

 We’re saving our own lives
میخوایم زندگی خودمون رو نجات بدیم

 It’s true we’ll make a better day
و این حقیقتیه که ما روزهای بهتری رو میسازیم

 Just you and me
فقط من و تو 

[Miley Cyrus] Send them your heart
قلبت رو برایشان (فقرا) بفرست

 So they’ll know that someone cares
پس میفهمند که فردی به آنها توجه می کند

[Enrique Iglesias] so their cries for help
پس گریه ها و ناله های افراد فقیر برای کمک

will not be in vain
بی فایده نخواهد بود

[Nicole Scherzinger] We can’t let them suffer
نمیتونیم بذاریم که رنج ببینن

 no we cannot turn away
نه ما نمیتونیم خودمون رو مخفی کنه

[Jamie Foxx] Right now they need a helping hand
همین الان به دستان کمک بخش نیاز دارن

[Wyclef Jean] Nou se mond la

We are the Children
ما کودکان هستیم

[Adam Levine] We are the ones who make a brighter day
و ما افرادی هستیم که روزهای درخشان رو به همراه خواهیم آورد

So let’s start giving
پس بیا (این درخشش) را بدهیم

[Pink] There’s a choice we’re making
میخوایم انتخابی کنیم

 We’re saving our own lives
میخوایم زندگی خودمون رو نجات بدیم

[BeBe Winans] It’s true we’ll make a better day
و این حقیقتیه که ما روزهای بهتری رو میسازیم

Just you and me
فقط من و تو

[Michael Jackson] When you’re down and out
وقتی خسته و درمانده ای

 There seems no hope at all
و هیچ امیدی بایت به نظر نمیرسد!

[Usher] But if you just believe
ولی اگه باور داشته باشی

 There’s no way we can fall
هیچ راهی برای از پای در آمدن ما وجود ندارد

[Celine Dion] Well, well, well, well, let us realize
خب، خب، خب، خب، خب بیایم درک کنیم

That a change can only come
تنها تغییری که قراره اتفاق بی افته

[Fergie] When we stand together as one
وقتی چون روح هایی در یک کالبد در کنار هم می ایستیم

[Chorus – All] We are the world
ما جهان هستیم

 We are the children
ما کودکانیم

[Michael Jackson and Janet Jackson] We are the ones who make a brighter day
و ما افرادی هستیم که روزهای درخشان رو به همراه خواهیم آورد

So let’s start giving
پس بیا (این درخشش) را بدهیم

[Nick Jonas] Got to start giving
باید (این درخشش) را بدهیم

 [All] There’s a choice we’re making
میخوایم انتخابی کنیم

 We’re saving our own lives
میخوایم زندگی خودمون رو نجات بدیم

[Toni Braxton] It’s true we’ll make a better day
و این حقیقتیه که ما روزهای بهتری رو میسازیم

 Just you and me
فقط من و تو

[Mary Mary] We are the world
ما جهان هستیم

We are the children
ما کودکانیم

[Tony Bennet] Its for the children
این کار برای کودکان هست

[Isaac Slade] We are the ones who make a brighter day
و ما افرادی هستیم که روزهای درخشان رو به همراه خواهیم آورد

[Toni Braxton] So lets start giving
پس بیا این درخشش را بدهیم

[Lil Wayne] There’s a choice we’re making
میخوایم انتخابی کنیم

We’re saving our own lives
میخوایم زندگی خودمون رو نجات بدیم

It’s true we’ll make a better day
و این حقیقتیه که ما روزهای بهتری رو میسازیم

Just you and me
فقط من و تو 

[Chorus – All] We are the world
ما جهان هستیم

We are the children
ما کودکانیم

We are the ones who make a brighter day
و ما افرادی هستیم که روزهای درخشان رو به همراه خواهیم آورد

So let’s start giving
پس بیا (این درخشش) را بدهیم

[Akon] There’s a choice we’re making
میخوایم انتخابی کنیم

We’re saving our own lives
میخوایم زندگی خودمون رو نجات بدیم

It’s true we’ll make a better day
این حقیقتیه که ما روزهای بهتری رو میسازیم

Just you and me
فقط من و تو 

[T-Pain] We are the world
ما جهان هستیم

We are the children
ما کودکانیم

We are the ones who make a brighter day
و ما افرادی هستیم که روزهای درخشان رو به همراه خواهیم آورد

So let’s start giving
پس بیا (این درخشش) را بدهیم

[Jamie Foxx imitating Ray Charles] choice we’re making
میخوایم انتخابی کنیم

We’re saving our own lives
میخوایم زندگی خودمون رو نجات بدیم

It’s true we’ll make a better day
و این حقیقتیه که ما روزهای بهتری رو میسازیم

Just you and me
فقط من و تو

[Rapping – LL Cool J, Will-I-Am, Snoop Dogg, Busta Rhymes, Swizz Beatz] We all need somebody that we can lean on

همه ما به فردی نیاز داریم که بتونیم بهش تکیه کنیم
when you wake up look around and see that your dreams gone

وقتی از خواب بیدار میشین و دور و برتون رو نگاه می کنین و میبینین که تمام رویاهاتون از بین رفتن
when the earth quakes we’ll help you make it through the storm

وقتی زمین لرزه میاد کمکتون میکنیم تا از این طوفانها خارج بشین
when the floor breaks a magic carpet to stand on

وقتی زیر پاتون خالی میشه، فرش جادویی زیر پاتون میندازیم تا روش وایستین
we are the World united by love so strong

ما جهانی هستیم که بوسیله عشقی بسیار قدرتمند به هم متصل شدیم
when the radio isn’t on you can hear the songs

وقتی رادیو روشن نیست میتونین صدای موسیقی رو بشنوین
a guided light on the dark road your walking on

و نوری راهنما در جاده تاریکتون میشیم تا شما رو راهنمایی کنیم
a sign post to find the dreams you thought was gone

میشیم تابلوی راهنمایی برای پیدا کردم رویاهای گم شدتون
someone to help you move the obstacles you stumbled on

فردی که کمکتون کنه تا از موانه جلوی پاتون عبور کنین
someone to help you rebuild after the rubble’s gone

فردی که کمکتون کنه تا دوباره بسازین وقتی تمامی سازه ها خراب شدن
we are the World connected by a common bond

ما جهانی هستیم که بوسیله بندی مشترک به هم متصل شدیم
 Love the whole planet sing it along
عاشق تمامی (موجودات) سیارمون باشیم و با من بخونین

[Singing – Children & Wyclef Jean] Nou se mond la
 nou se timoun yo 

[Will-I-Am] You and I
تو و من

You and I
تو و من

[Kanye West] Uh, 12 days no water
 دوازده روز بدون آب

whats your will to live?
دیگه واسه چی زنده بمونی؟

[Will-I-Am] we amplified the love we watching multiply
ما عشق در حال زیاد شدن رو قوت می بخشیم

[Kanye West] Feeling like the Worlds end
احساس می کنیم به پایان جهان رسیدیم

we can make the World win
میتونیم کاری کنیم که جهان پیروز بشه

[Will-I-Am] Like Katrina, Africa, Indonesia
مثل کاترینا، آفریقا و اندونزی

and now Haiti needs us, the need us, they need us
و هایتی الان به ما نیاز داره، به ما نیاز دارن، به ما نیاز دارن

[Chorus – All] We are the world
ما جهان هستیم

We are the children
ما کودکانیم

We are the ones who make a brighter day
و ما افرادی هستیم که روزهای درخشان رو به همراه خواهیم آورد

So let’s start giving
پس بیا (این درخشش) را بدهیم

There’s a choice we’re making
میخوایم انتخابی کنیم

We’re saving our own lives
میخوایم زندگی خودمون رو نجات بدیم

It’s true we’ll make a better day
و این حقیقتیه که ما روزهای بهتری رو میسازیم

Just you and me
فقط من و تو

[Wyclef Jean] Ayiti, Ayiti, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay
Ayiti, Ayiti, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay
Ayiti, Ayiti, Ay, Ay, Ay, Ay, Ay

اطلاعات بیشتر ویکی پدیا

Translated by: hottranslatedlyrics

8+
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
1 دیدگاه
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات
عارفه

عالییییییی بود