شنبه , ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ All Time Low feat. Blackbear – Monsters

Why do all the monsters come out at night?
چرا همه هیولاها شب درمیان؟
Why do we sleep where we want to hide?
چرا جایی که میخوایم پنهان شیم می خوابیم؟
Why do I run back to you, like I don’t mind if you f*ck up my life?
چرا به تو باز می گردم، انگار اهمیت نمیدم که زندگیم رو خراب کنی

Another day, ‘nother headache in this hangover hotel
یه روز دیگه، یه سردرد دیگه در این هتل خماری
Gettin’ used to the rhythm, yeah, I know this beat too well
دارم به این ریتم عادت می کنم، آره، این بیت رو خیلی خوب می شناسم
Tunnel visions got me feeling like you’re the only one I see
باریک بینی باعث شد حس کنم تو تنها کسی هستی که می بینم
But I know what’s missing when I’m swimmin’
In my lonely luxury
ولی می دونم چی کم شده وقتی دارم در خوشگذرانی تنهاییم شنا می کنم

I’m wondering why do all the monsters come out at night?
در تعجبم چرا همه هیولاها در شب بیرون میان؟
Why do we sleep where we want to hide?
چرا جایی که می خوایم پنهان شیم می خوابیم؟
Why do I run back to you, like I don’t mind if you f*ck up my life?
چرا به تو باز می گردم، انگار اهمیت نمیدم که زندگیم رو خراب کنی
Why am I a sucker for all your lies?
چرا گول همه ی دروغ هات رو می خورم؟
Strung out like laundry on every line
مثل رختشوی خانه در هر خط بی قرارم
Why do I come back to you, like I don’t mind if you f*ck up my life?
چرا به تو باز می گردم، انگار اهمیت نمیدم که زندگیم رو خراب کنی

I’m addicted to the way you hurt, the way you contradict me
من معتادم به طوری که آسیب می زنی، به طوری که من رو رد می کنی
I swear everything look worse at night, I think I’m overthinking
قسم می خورم هر چیزی در شب بدتر به نظر میاد، فکر کنم دارم بیش از حد فکر می کنم
I don’t care who I might hurt along the way, I’m f*ckin’ sinking
من اهمیت نمیدم کی تو راه ممکنه صدمه ببینه، من دارم سقوط می کنم
Into every word, I don’t care if you’re lyin’ when I’m drinking
در هر کلمه، اهمیت نمیدم اگه داری دروغ میگی وقتی دارم مشروب می نوشم

So, tell me pretty lies, look me in my face
پس، بهم دروغ های زیبا بگو، تو صورتم نگاه کن
Tell me that you love me, even if it’s fake
بهم بگو عاشقمی، حتی اگه الکیه
You can lead me on and leave these questions in my sheets
تو می تونی منو تشویق کنی و این سوال ها رو در ورق های من رها کنی
I’m under it, I made my bed and I’m still wonderin’
من مشتاقشم، عواقبش رو پذیرفتم و هنوز متعجبم

I’m wondering why do all the monsters come out at night?
در تعجبم چرا همه هیولاها در شب بیرون میان؟
Why do we sleep where we want to hide?
چرا جایی که می خوایم پنهان شیم می خوابیم؟
Why do I run back to you, like I don’t mind if you f*ck up my life?
چرا به تو باز می گردم، انگار اهمیت نمیدم که زندگیم رو خراب کنی
Why am I a sucker for all your lies?
چرا گول همه ی دروغ هات رو می خورم؟
Strung out like laundry on every line
مثل رختشوی خانه در هر خط بی قرارم
Why do I come back to you, like I don’t mind if you f*ck up my life?
چرا به تو باز می گردم، انگار اهمیت نمیدم که زندگیم رو خراب کنی

Thinkin’ about you, you’re in my head
به تو فکر می کنم، تو در سرمی
Even without you, I still feel dead
حتی بدون تو، احساس می کنم مُردم
Why do I run back to you, like I don’t mind if you f*ck up my life?
چرا به تو باز می گردم، انگار اهمیت نمیدم که زندگیم رو خراب کنی
Dead, thinking about you, you’re in my head
مرده، به تو فکر می کنم، تو در سرمی
Even without you, I still feel dead
حتی بدون تو، احساس می کنم مُردم
Why do I run back to you, like I don’t mind if you f*ck up my life?
چرا به تو باز می گردم، انگار اهمیت نمیدم که زندگیم رو خراب کنی

I’m wondering why do all the monsters come out at night?
در تعجبم چرا همه هیولاها در شب بیرون میان؟
Why do we sleep where we want to hide? ا(Hide)ا
چرا جایی که می خوایم پنهان شیم می خوابیم؟ (پنهان)
Why do I run back to you, like I don’t mind if you f*ck up my life?
چرا به تو باز می گردم، انگار اهمیت نمیدم که زندگیم رو خراب کنی
Why am I a sucker for all your lies?
چرا گول همه ی دروغ هات رو می خورم؟
Strung out like laundry on every line
مثل رختشوی خانه در هر خط بی قرارم
Why do I come back to you, like I don’t mind if you f*ck up my life? (F*ck up my life)
چرا به تو باز می گردم، انگار اهمیت نمیدم که زندگیم رو خراب کنی ا( زندگیم رو خراب کنی )ا

Like I don’t mind if you f*ck up my life
انگار اهمیت نمیدم که زندگیم رو خراب کنی

مترجم
Amir6554
0
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات