سه شنبه , ۷ بهمن ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Arcade Fire – Rebellion lies

Sleeping is giving in
خوابیدن یعنی تسلیم شدن
No matter what the time is
اهمیتی نداره ساعت چنده
Sleeping is giving in
خوابیدن یعنی تسلیم شدن
So lift those heavy eyelids
پس اون پلک های سنگین رو بالا بکش

People say that you’ll die
مردم میگن که میمیری
Faster than without water
سریعتر از بی آبی
But we know it’s just a lie
ولی ما می دونیم این فقط یه دروغه
Scare your son, scare your daughter
پسرت رو بترسون، دخترت رو بترسون

People say that your dreams
مردم میگن که رؤیاهات
Are the only things that save ya
تنها چیزی هستن که نجاتت میدن
Come on baby in our dreams,
بجنب عزیزم در رؤیاهامون،
We can live our misbehaviour
می تونیم بدرفتاریمون رو زندگی کنیم

Every time you close your eyes (Lies, lies) [x4] هر بار که چشمانت رو می بندی (دروغ، دروغ)
Every time you close your eyes [x4] هر بار که چشمانت رو می بندی

People try and hide the night
مردم تلاش می کنن و شب رو پنهان می کنن
Underneath the covers
زیر پوشش ها
People try and hide the light
مردم تلاش می کنن و نور رو پنهان می کنن
Underneath the covers
زیر پوشش ها
Come on hide your lovers, underneath the covers
بجنب معشوقهات رو پنهان کن، زیر پوشش ها
Come on hide your lovers, underneath the covers
بجنب معشوقهات رو پنهان کن، زیر پوشش ها
Hidin’ from your brothers, underneath the covers
از برادرهات پنهان می کنی، زیر پوشش ها
Come on hide your lovers underneath the covers
بجنب معشوقهات رو پنهان کن، زیر پوشش ها

People say that you’ll die
مردم میگن که میمیری
Faster than without water
سریعتر از بی آبی
But we know it’s just a lie
ولی ما می دونیم این فقط یه دروغه
Scare your son, scare your daughter
پسرت رو بترسون، دخترت رو بترسون
Scare your son, scare your daughter
پسرت رو بترسون، دخترت رو بترسون
Scare your son, scare your daughter
پسرت رو بترسون، دخترت رو بترسون

Now here’s the sun, it’s alright! (Lies, lies)
حالا اینم از خورشید، اشکالی نداره! (دروغ، دروغ)
Now here’s the moon, it’s alright! (Lies, lies)
حالا اینم از ماه، اشکالی نداره! (دروغ، دروغ)
Now here’s the sun, it’s alright! (Lies, lies)
حالا اینم از خورشید، اشکالی نداره! (دروغ، دروغ)
Now here’s the moon, it’s alright! (Lies, lies)
حالا اینم از ماه، اشکالی نداره! (دروغ، دروغ)

Every time you close your eyes (Lies, lies) [x4] هر بار که چشمانت رو می بندی (دروغ، دروغ)

Every time you close your eyes
هر بار که چشمانت رو می بندی
Every time you close your eyes
هر بار که چشمانت رو می بندی
Every time you close your eyes
هر بار که چشمانت رو می بندی

مترجم
Amir6554
0
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات