پنجشنبه , ۲ بهمن ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Asking Alexandria – They Don’t Want What We Want

Can you feel the hairs stand on the back of your neck?
می تونی موهای پشت گردنت که سیخ شدن حس کنی؟
Can you feel your heart beating right out of your chest?
می تونی قلبت که داره از سینه ت میزنه بیرون حس کنی؟
Panic
وحشت
Panic
وحشت
There’s something strange going on in this room
یه چیز عجیب تو این اتاق داره اتفاق میفته
The walls are melting, I can hear the ceiling screaming to come down
دیوارها دارن ذوب میشن، می تونم سقف رو بشنوم که برای پایین اومدن فریاد میزند
I can’t believe we built this room
نمی تونم باور کنم ما این اتاق رو ساختیم
It was meant to be a sanctuary, not a prison
قرار بود یک پناهگاه باشه، نه یک زندان
There’s something strange going on in this house
یه چیز عجیب تو این خونه داره اتفاق میفته
It’s like we’re pushing all these buttons tryna start a war
انگار ما داریم همه این دکمه ها رو می زنیم تا یک جنگ آغاز کنیم
Amongst ourselves, but we don’t know what we want
میان خودمون، ولی ما نمی دونیم چی می خوایم
All we know’s that we don’t want what they want
همه چیزی که می دونیم اینه که چیزی که اونا میخوان رو نمی خوایم
That’s what we want
این چیزیه که ما می خوایم
(Hey) That’s what they want
٠(هی)٠ این چیزیه که اونا می خوان
(Hey) That’s what we want
٠(هی)٠ این چیزیه که ما می خوایم
(Hey) That’s what we want
٠(هی)٠ این چیزیه که ما می خوایم
Can you feel the hairs stand on the back of your neck?
می تونی موهای پشت گردنت که سیخ شدن حس کنی؟
Can you feel your heart beating right out of your chest?
می تونی قلبت که داره از سینه ت میزنه بیرون حس کنی؟
Can you feel your bones ache like there’s something within?
می تونی  درد استخوان هات رو حس کنی انگار چیزی داخلشونه؟
Can you feel your blood pumping inside of your skin?
می تونی خونی که درون پوستت روانه حس کنی؟

Can you feel it?
می تونی حسش کنی؟
(Panic) Panic
٠(وحشت)٠ وحشت
(Panic) Panic
٠(وحشت)٠ وحشت
Can you feel it?
می تونی حسش کنی؟
(Panic) Panic
٠(وحشت)٠ وحشت
(Panic) Panic
٠(وحشت)٠ وحشت

There’s something wrong with the castle they’re in
یه چیزی با کاخی که اونا توش هستن اشتباهه
Watching over every single move that we make
هر حرکتی که می کنیم رو نگاره گرند
Try to see past their perfect smiles
سعی کن پشت اون لبخندهای بی نقصشون رو ببینی
They were supposed to be protectors not o-fucking-ppressors
اونا قرار بود محافظ باشن نه ستمگرهای لعنتی
There’s something wrong with the way that they speak
یک چیزی با طرز حرف زدنشون اشتباهه
Like the more they take from us the better off that we’ll be
انگار هرچه بیشتر از ما بگیرن ما بهتر از قبل میشیم
Anything to get the power they seek
اونا به دنبال هر چیزین که قدرت بیاره
All I know’s that they don’t want what we want
همه چیزی که من می دونم اینه که اونا چیزی که ما می خوایم نمی خوان
That’s what we want
این چیزیه که ما می خوایم
(Hey) That’s what they want
٠(هی)٠ این چیزیه که اونا می خوان
(Hey) That’s what we want
٠(هی)٠ این چیزیه که ما می خوایم
(Hey) That’s what we want
٠(هی)٠ این چیزیه که ما می خوایم
Can you feel the hairs stand on the back of your neck?
می تونی موهای پشت گردنت که سیخ شدن حس کنی؟
Can you feel your heart beating right out of your chest?
می تونی قلبت که داره از سینه ت میزنه بیرون حس کنی؟
Can you feel your bones ache like there’s something within?
می تونی  درد استخوان هات رو حس کنی انگار چیزی داخلشونه؟
Can you feel your blood pumping inside of your skin?
می تونی خونی که درون پوستت روانه حس کنی؟
Can you feel it?
می تونی حسش کنی؟
(Panic) Panic
٠(وحشت)٠ وحشت
(Panic) Panic
٠(وحشت)٠ وحشت
Can you feel it?
می تونی حسش کنی؟
(Panic) Panic
٠(وحشت)٠ وحشت
(Panic) Panic
٠(وحشت)٠ وحشت
We don’t want what they want
ما چیزی که اونا می خوان نمی خوایم
They don’t want what we want
اونا چیزی که ما می خوایم نمی خوان
We don’t want what they want
ما چیزی که اونا می خوان نمی خوایم
And they don’t care
و براشون هم مهم نیست
Panic
وحشت
Panic
وحشت
Panic
وحشت

مترجم
Amir6554
0
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات