جمعه , ۲۶ دی ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Ava Max – Kings & Queens


If all of the kings had their queens on the throne
اگه همه ی پادشاهان ملکه های خود را بر تخت سلطنت داشتند
We would pop champagne and raise a toast
شامپاین رو باز می کردیم و می زدیم به سلامتی
To all of the queens who are fighting alone
به سلامتی تمام ملکه هایی که تنها میجنگن
Baby, you’re not dancing on your own
عزیزم، تو تنهایی نمی رقصی
Can’t live without me, you wanna, but you can’t, nah-nah-nah
نمیتونی بدون من زندگی کنی، میخوای، اما نمیتونی، نه نه نه
Think it’s funny, but honey, can’t run this show on your own
فکر می کنی شوخیه، اما عسلم، نمیتونی این نمایشو خودت بچرخونی
I can feel my body shake, there’s only so much I can take
میتونم حس کنم بدنم میلرزه، تنها یه چیزایی هست که میتونم داشته باشم
I’ll show you how a real queen behaves
بهت نشون میدم که یه ملکه ی واقعی چه طور برخورد میکنه
Oh-oh, no damsel in distress, don’t need to save me
اوه اوه، من دوشیزه ای در پریشانی نیستم، نیاز ندارم کمکم کنی
Once I start breathing fire, you can’t tame me
وقتی نفسم آتشین شد ،نمیتونی رامم کنی
And you might think I’m weak without a sword
و ممکنه فکر کنی که بدون شمشیر ضعیفم
But if I had one, it’d be bigger than yours
اما اگه یکی داشتم، از مال تو بزرگتر بود
If all of the kings had their queens on the throne
اگه همه ی پادشاهان ملکه های خود را بر تخت سلطنت داشتند
We would pop champagne and raise a toast
شامپاین رو باز می کردیم و می زدیم به سلامتی
To all of the queens who are fighting alone
به سلامتی تمام ملکه هایی که تنها میجنگن
Baby, you’re not dancing on your own
عزیزم، تو تنهایی نمی رقصی
Disobey me, then baby, it’s off with your head
ازم سرپیچی کن، بعدش عزیزم، از سرت میگذرم

Gonna change it and make it a world you won’t forget
تغییرش میدم و دنیایی می سازم که فراموش نخواهی کرد
Oh-oh, no damsel in distress, don’t need to save me
اوه اوه، من دوشیزه ای در پریشانی نیستم، نیاز ندارم کمکم کنی
Once I start breathing fire, you can’t tame me
وقتی نفسم آتشین شد ،نمیتونی رامم کنی
And you might think I’m weak without a sword
و ممکنه فکر کنی که بدون شمشیر ضعیفم
But I’m stronger than I ever was before
اما من قوی تر از اونم که همیشه بودم
If all of the kings had their queens on the throne
اگه همه ی پادشاهان ملکه های خود را بر تخت سلطنت داشتند
We would pop champagne and raise a toast
شامپاین رو باز می کردیم و می زدیم به سلامتی
To all of the queens who are fighting alone
به سلامتی تمام ملکه هایی که تنها میجنگن
Baby, you’re not dancing on your own
عزیزم، تو تنهایی نمی رقصی
In chess, the king can move one space at a time
توی شطرنج، شاه هر بار فقط میتونه یه خونه حرکت کنه
But queens are free to go wherever they like
اما ملکه ها آزادند تا هر جا دوست دارن برن
You get too close you’ll get a royalty high
تو خیلی نزدیک شدی، شرافت زیادی خواهی داشت
So breathe in to feel alive
پس نفس عمیق بکش تا احساس زنده بودن بکنی
If all of the kings had their queens on the throne
اگه همه ی پادشاهان ملکه های خود را بر تخت سلطنت داشتند
We would pop champagne and raise a toast
شامپاین رو باز می کردیم و می زدیم به سلامتی
To all of the queens who are fighting alone
به سلامتی تمام ملکه هایی که تنها میجنگن
Baby, you’re not dancing on your own
عزیزم، تو تنهایی نمی رقصی
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh
اوه اوه اوه اوه اوه اوه، اوه اوه اوه اوه

+9
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات