سه شنبه , ۱ مهر ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Back To You از Selena Gomez

Took you like a shot
مثل یک گلوله به من برخورد کردی

Thought that I could chase you with a cold evening
فکر کردم که میتونم مثل یک بعد از ظهر سرد، در پی تو باشم

Let a couple years water down how I’m feeling about you(Feeling about you)
چند سالی به من مهلت بده تا این احساسی که نسبت به تو دارم ملایم بشه

And every time we talk
وقتی با هم حرف میزنیم

Every single word builds up to this moment
هر کلمه ای مقدمه چینی برای این لحظه است

And I gotta convince myself I don’t want it
خودم رو راضی کردم که نمیخوامش

Even though I do (even though I do)
ولی خواسته قلبی من همینه

You could break my heart in two
تو میتونی قلبم رو دو پاره کنی

But when it heals, it beats for you
اما وقتی التیام پیدا کنه، بازهم برای تو خواهد تپید

I know it’s forward, but it’s true
میدونم خیلی گستاخانه به نظر میاد، اما حقیقت همینه

I wanna hold you when I’m not supposed to
دلم میخواد تو رو پیش خودم نگه دارم، درست وقتی که از من چنین انتظاری نمیره

When I’m lying close to someone else
وقتی کنارِ شخص دیگری دراز کشیده ام

You’re stuck in my head and I can’t get you out of it
تو توی سرم خونه کردی و نمیتونم از تو لحظه ای فارغ بشم

If I could do it all again
اگر این امکان وجود داشت که همه چیز رو دوباره شروع کنم

I know I’d go back to you
می دونم که بر می گشتم پیشت

We never got it right
هیچوقت نشد سنگهامون رو با هم وا بکنیم و بی پروا حرف دلمون رو به هم بگیم

Playing and replaying old conversations
تکرار و بازتکرارِ همون حرفها که همیشه میزدیم

Overthinking every word and I hate it
تکرار و بازتکرارِ همون حرفها که همیشه میزدیم

‘Cause it’s not me (’Cause it’s not me)
چون این من نیستم (چون این من نیستم)

And what’s the point in hiding?
واقعاً پنهانکاری چه فایدهای داره

Everybody knows we got unfinished business
وقتی همه میدونن قضیه رو نیمه کاره رها کردیم

And I’ll regret it if I didn’t say
و پشیمون میشم اگه این رو نمیگفتم

This isn’t what it could be (isn’t what it could be)
می خورد ، قصه جور دیگه ای رقم

You could break my heart in two
تو میتونی قلبم رو دو پاره کنی

But when it heals, it beats for you
اما وقتی التیام پیدا کنه، بازهم برای تو خواهد تپید

I know it’s forward, but it’s true
میدونم خیلی گستاخانه به نظر میاد، اما حقیقت همینه

I wanna hold you when I’m not supposed to
دلم میخواد تو رو پیش خودم نگه دارم، درست وقتی که از من چنین انتظاری نمیره

When I’m lying close to someone else
وقتی کنارِ شخص دیگری دراز کشیده ام

You’re stuck in my head and I can’t get you out of it
تو توی سرم خونه کردی و نمیتونم از تو لحظه ای فارغ بشم

If I could do it all again
اگر این امکان وجود داشت که همه چیز رو دوباره شروع کنم

I know I’d go back to you
می دونم که بر می گشتم پیشت

I’d go back to you
بر می گشتم پیشت

But I’d go back to you
اما من برمی گشتم پیشت

I’d go back to you
بر می گشتم پیشت

You can break my heart in two
تو میتونی قلبم رو دو پاره کنی

But when it heals, it beats for you
اما وقتی التیام پیدا کنه، باز هم به شوق تو خواهد تپید

I know it’s forward, but it’s true
میدونم خیلی گستاخانه به نظر میاد، اما حقیقت همینه

Won’t lie, I’d go back to you
دروغ نمیگم، برمی گشتم پیشت

You know, my thoughts are running loose
میبینی که افکارم بی محابا سرریز می کنه

It’s just a thing you make me do
این کارسه که تو با من می کنی

And I could fight, but what’s the use?
میتونم مبارزه کنم اما چه سود وقتی که

I know I’d go back to you
میدونم باز هم برمی گشتم پیشت

I wanna hold you when I’m not supposed to
دلم میخواد تو رو پیش خودم نگه دارم، درست وقتی که از من چنین انتظاری نمیره

When I’m lying close to someone else
وقتی کنارِ شخص دیگری دراز کشیده ام

You’re stuck in my head and I can’t get you out of it
تو توی سرم خونه کردی و نمیتونم از تو لحظه ای فارغ بشم

If I could do it all again
اگر این امکان وجود داشت که همه چیز رو دوباره شروع کنم

I know I’d go back to you
می دونم که بر می گشتم پیشت

(Go back to you, go back to you)
بر می گشتم پیشت

8+
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات