شنبه , ۲۷ دی ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Blake Shelton – Why Me

I’m a rebel
من یه یاغی ام

I’ve been known to dance with the devil
من به ریسک کردن معروفم

So how’d I get up on your level?
چطور باید به سطح تو می رسیدم‌؟

You’re an angel, sent from Heaven down to me
تو یه فرشته ای، از بهشت برام فرستاده شدی

I’m rough around the edges
من ناکاملم

You’re a snapshot of perfection
تو یه تصویر از کمالی

I was headed in the wrong direction
به جهت اشتباه رفته بودم

I was reckless
من بی احتیاط بودم

Now I just got one question
حالا فقط یه سوال دارم

Why me?
چرا من؟

Out of everybody baby
از این همه آدم عزیزم

Why me?
چرا من؟

You coulda picked anybody
تو می تونستی هر کسیو انتخاب کنی

Why me?
چرا من؟

When I see you lookin’ at me, I gotta ask
وقتی می بینم داری بهم نگاه می کنی، باید بپرسم

What did I do?
من چیکار کردم؟

To get to be the one you gave your heart to
که کسی باشم که تو قلبت رو بهش دادی

Walk up in a party on my arm
راه رفتن تو یه پارتی در آغوشم

Who, woulda thought you would wanna wake up
Everyday beside me
کی، فکرشو می کرد تو بخوای هر روز کنار من بیدار شی

Baby why me?
عزیزم چرا من؟

I remember night one
شب اولو یادمه

Looking around for the right one
دنبال فرد مناسب بودم

Saw you sitting there, said while I’m done
دیدمت اونجا نشسته بودی، گفتم وقتی کارم تموم شد

And I walked over, even though you’re outta my league
و اومدم سمتت، هرچند اصلا در سطحت نبودم

You were diamonds in the sky, I was dirt on the plough
تو مرواریدهای توی آسمون بودی، من گرد و خاک روی گاوآهن بودم

You’re All-American pretty, I’m a one horse town
تو به اندازه کل امریکا زیبایی، من یه شهرک کوچیکم

First smile you gave me, I was thinkin’ it then
اولین لبخندی که بهم زدی، داشتم بهش فکر می کردم

And I’m still thinkin’ it now
و هنوزم دارم بهش فکر می کنم

Why me?
چرا من؟

Out of everybody baby
از این همه آدم عزیزم

Why me?
چرا من؟

You coulda picked anybody
تو می تونستی هر کسیو انتخاب کنی

Why me?
چرا من؟

When I see you lookin’ at me, I gotta ask
وقتی می بینم داری بهم نگاه می کنی، باید بپرسم

What did I do?
من چیکار کردم؟

To get to be the one you gave your heart to
که کسی باشم که تو قلبت رو بهش دادی

Walk up in a party on my arm
راه رفتن تو یه پارتی در آغوشم

Who, woulda thought you would wanna wake up
Everyday beside me
کی، فکرشو می کرد تو بخوای هر روز کنار من بیدار شی

Yeah baby why me?
آره عزیزم چرا من؟

Baby why me?
عزیزم چرا من؟

Why me?
چرا من؟

What did I do right?
چه کار درستی کردم؟

Why me?
چرا من؟

Kissin’ you goodnight
برای شب بخیر می بوسمت

You say
تو میگی

You’ll never let me go
هیچوقت ولم نمی کنی

Oh it’s crazy girl, I guess I’ll never know
اوه دیوانه کننده س دختر، به گمونم هیچوقت نمی فهمم

Why me?
چرا من؟

Out of everybody baby
از این همه آدم عزیزم

Why me?
چرا من؟

You coulda picked anybody
تو می تونستی هر کسیو انتخاب کنی

Why me?
چرا من؟

When I see you lookin’ at me, I gotta ask
وقتی می بینم داری بهم نگاه می کنی، باید بپرسم

What did I do?
من چیکار کردم؟

To get to be the one you gave your heart to
که کسی باشم که تو قلبت رو بهش دادی

Walk up in a party on my arm
راه رفتن تو یه پارتی در آغوشم

Who, woulda thought you would wanna wake up
Everyday beside me
کی، فکرشو می کرد تو بخوای هر روز کنار من بیدار شی

Baby why me?
عزیزم چرا من؟

Oh baby why me?
اوه عزیزم چرا من؟

Baby why me?
عزیزم چرا من؟

مترجم
Amir6554
0
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات