چهارشنبه , ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Coldplay – Champion Of The World

I tried my best to be just like
The other boys in school
من نهایت تلاشم رو کردم تا
شبیه بقیه بچه های مدرسه باشم
I tried my best to get it right
نهایت تلاشمو کردم تا درست انجامش بدم
And died at every June
و هر ماه ژوئن مُردم
This mountainside is suicide
این راه کوهستانی یه خودکشیه
This dream will never work
این رؤیا هیچوقت به حقیقت نمی پیونده
Still the sign upon my headstone, write
هنوز علامت روی سنگ قبرم، می نویسد
“A champion of the world”
ا”یک قهرمان جهان”ا
I tried my best to stay alight
نهایت تلاشمو کردم تا درخشان بمونم
Fly like a firework
مثل یک آتش بازی پرواز کنم
I tried my best to taking flak
نهایت تلاشمو کردم تا جلوی تیر هوایی رو بگیرم
But my rocket ship reversed
ولی موشکم واژگون شد

No referee, don’t stop the fight
بدون داور، مبارزه رو متوقف نکن
Everyone can see I’m hurt
هر کسی میتونه ببینه من آزار دیدم
But I’ll stand before conquistadors
ولی من دربرابر تفنگدارها می ایستم
‘Til I’m champion of the world
تا وقتی که قهرمان جهانم
and when I sail
و وقتی می رونم
I’m sailing west
به غرب می رونم
(Though I might fail) knowing I might fail
٠(هرچند شاید شکست بخورم)٠ می دونم شاید شکست بخورم

But still I am hoping for the best
ولی هنوز برای بهترین امیداورم
(In my dreams) and in my dreams
٠(در رؤیاهام)٠ و در رؤیاهام
Onto my chest
به سوی سینه ام
She’ll bring the colors and say
اون رنگ ها رو میاره و میگه
“I wandered the whole wide world
But baby, you’re the best”
٠”از کل جهان بزرگ شگفت زده شدم
ولی عزیزم، تو بهترینی”٠
La, la, la, la, oh
لا، لا، لا، لا، اوه
Oh, oh, oh, ay
اوه، اوه اوه، ای
La, la, la, la
لا، لا، لا، لا
So I’m flying on my bicycle
خب من دارم روی دوچرخه ام پرواز می کنم
Heading upwards from the Earth
دارم از بالای کره زمین می گذرم
I am jumping with no parachute
دارم بدون چتر نجات می پرم
Out into the universe
به طرف جهان
I am E.T. on my bicycle
من ای.تی. روی دوچرخه م
With this kid and I want more
با این بچه و من بیشتر می خوام
I am riding on my rocket ship
من دارم روی موشکم می رونم
And I’m champion of the world
و من قهرمان جهانم

مترجم
Amir6554
0
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات