جمعه , ۷ آذر ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Coldplay – Daddy

Daddy, are you out there?
بابایی، تو اون بیرونی؟

Daddy, won’t you come and play?
بابایی، نمیای و بازی کنی؟

Daddy, do you not care?
بابایی، برات مهم نیست؟

Is there nothing that you want to say?
هیچ چیزی نیست که بخوای بگی؟

I know
میدونم

You’re hurting too
تو هم داری اذیت می کنی

But I need you I do
ولی من بهت نیاز دارم

Daddy if you’re out there
بابایی اگه تو اون بیرونی

Daddy all I want to say
بابایی همه چیزی که میخوام بگم

You’re so far away
تو خیلی دوری

You’re so far away
تو خیلی دوری

That’s OK
اشکالی نداره

That’s OK
OK
اشکالی نداره،نه

Daddy, are you out there?
بابایی، تو اون بیرونی؟

Daddy, why’d you run away?
بابایی، واسه چی فرار کردی؟

Daddy, are you OK?
بابایی، حالت خوبه؟

Look dad we got the same hair
بابا نگاه کن ما موهامون یه شکله

And Daddy it’s my birthday
و بابایی امروز تولدمه

But all I want to say
اما همه چیزی که میخوام بگم

Is you’re so far away
اینه که تو خیلی دوری

Oh, you’re so far away
اوه، تو خیلی دوری

That’s OK
اشکالی نداره

That’s OK
اشکالی نداره

That’s OK
اشکالی نداره

You’re so far away
تو خیلی دوری

Won’t you come and won’t you stay?
نمیای و بمونی؟

Please stay
خواهش می کنم بمون

Please stay
خواهش می کنم بمون

Won’t you come and won’t you stay?
نمیای و بمونی؟

One day
یه روز

Just one day
فقط واسه یه روز

ترجمه ارسالی از امیر

مترجم
Amir6554
6+
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات