جمعه , ۲۶ دی ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Depeche Mode – Enjoy The Silence

[Verse 1] Words like violence break the silence
کلمات مانند خشونت سکوت را می شکنند
Come crashing in into my little world
به دنیای کوچک من تصادم می کنند
Painful to me, pierce right through me
برام دردآوره، درست در من نفوذ می کنند
Can’t you understand? Oh, my little girl
متوجه نمیشی؟ اوه، دختر کوچکم

[Chorus] All I ever wanted
تمام چیزی که تا به حال می خواستم
All I ever needed is here in my arms
تمام چیزی که تا به حال نیاز داشتم اینجا در آغوشمه
Words are very unnecessary
کلمات بسیار غیرضروری اند
They can only do harm
آنها تنها می تونند صدمه بزنند

[Interlude]

[Verse 2] Vows are spoken to be broken
سوگندها گفته میشن تا شکسته بشن
Feelings are intense, words are trivial
احساسات قوی اند، کلمات بیهوده اند
Pleasures remain, so does the pain
لذت ها باقی می مونند، مانند درد
Words are meaningless and forgettable
کلمات بی معنی و فراموش شدنی اند

[Chorus] All I ever wanted
تمام چیزی که تا به حال می خواستم
All I ever needed is here in my arms
تمام چیزی که تا به حال نیاز داشتم اینجا در آغوشمه
Words are very unnecessary
کلمات بسیار غیرضروری اند
They can only do harm
آنها تنها می تونند صدمه بزنند

[Interlude]

[Chorus] All I ever wanted
تمام چیزی که تا به حال می خواستم
All I ever needed is here in my arms
تمام چیزی که تا به حال نیاز داشتم اینجا در آغوشمه
Words are very unnecessary
کلمات بسیار غیرضروری اند
They can only do harm
آنها تنها می تونند صدمه بزنند
All I ever wanted
تمام چیزی که تا به حال می خواستم
All I ever needed is here in my arms
تمام چیزی که تا به حال نیاز داشتم اینجا در آغوشمه
Words are very unnecessary
کلمات بسیار غیرضروری اند
They can only do harm
آنها تنها می تونند صدمه بزنند
[Interlude]

[Outro] Enjoy the silence
از سکوت لذت ببر

مترجم
Amir6554
+1
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات