چهارشنبه , ۱۲ آذر ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Drowning Shadows از Sam Smith

sam smith

[Verse 1]
Running around, chasing hearts
دویدن در اطراف، به دنبال قلب ها
Chasing bodies to fix the parts
به دنبال بدن ها برای درست کردن عضوها
I don’t know how I reached this place
نمیدانم چگونه به اینجا رسیده ام
So far from heaven, so far from grace
به دور از بهشت، به دور از رحمت

[Pre-Chorus]
?Am I wrong to give in to the pressure
آیا اشتباه میکنم که به سختی ها تسلیم شوم؟
Cause I feel like the city’s got the better of me
چون من حس میکنم شهر مرا کنترل میکند
Oh, this casual love isn’t what it seems
آه ، این عشق اتفاقی چیزی نیست که به نظر میرسد
And I try to imagine something closer
و من تلاش میکنم چیزی نزدیکتر را تصور کنم
And somebody who is good for me
و کسی که برایم خوب باشد
I’m so tired of all this searching
من از این همه جستجو خسته ام
Do I, do I, do I, do I
آیا من، آیا من، آیا من

[Chorus]
?Go home to nothing or stay out for more
با هیچ به خانه بروم یا برای بیشتر بیرون بمانم؟
?Give in to someone or lock down my door
تسلیم کسی بشوم یا درب را قفل کنم؟
?Or drown all my shadows, drown them like before
سایه هایم را غرق کنم، یا مثل قبل غرقشان شوم
I’m drowning shadows once more
یک بار دیگر غرق سایه هایم شدم

[Verse 2]
The more I drink, the more I drown
بیشتر مینوشم، بیشتر غرق میشوم
If I’m not thinking, I won’t get down
اگر فکر نکنم، پایین نخواهم رفت
The more I rise above it all
بیشتر بر فراز آن ها صعود میکنم
The less I care about the fall
کمتر در مورد سقوط مواظبم

[Pre-Chorus]
?Am I wrong to give in to the pressure
آیا اشتباه میکنم که به سختی ها تسلیم شوم؟
Cause I feel like the city’s got the better of me
چون من حس میکنم شهر مرا کنترل میکند
Oh, this casual love isn’t what it seems
آه ، این عشق اتفاقی چیزی نیست که به نظر میرسد
And I try to imagine something closer
و من تلاش میکنم رابطه ای نزدیکتر را تصور کنم
And somebody who is good for me
کسی که به دردم بخوره
I’m so tired of all this searching
من از این همه گشتن خسته شدم
Do I, do I, do I, do I

[Chorus]
?Go home to nothing or stay out for more
دست خالی به خونه برم یا برای بیشتر بمونم
?Give in to someone or lock down my door
عاشق کسی بشم یا درو پشت سرم ببندم
?Or drown all my shadows, drown them like before
تنهاییم رو از بین ببرم یا مثل گذشته غرقش بشم
I’m drowning shadows once more
و من یه بار دیگه غرق در تنهاییم شدن
Once more
یه بار دیگه
Once more, ooh

[Chorus]
Go home to nothing or stay out for more?
Give in to someone or lock down my door?
Or drown all my shadows, drown them like before?
I’m drowning shadows once more

ترجمه “پارس اشعار

در تکرار برعکس بار اول سعی شده ترجمه مفهومی باشد

16+
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات