چهارشنبه , ۱۲ آذر ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Falling In Reverse – Popular Monster

I wake up every morning with my head up in a daze
هر روز صبح با سرگیجه میشم
I’m not sure if I should say this, fuck, I’ll say it anyway
نمی دونم که باید اینو بگو یا نه، لعنت بهش، میگمش در هر صورت
Everybody tries to tell me that I’m going through a phase
همه تلاش می کنن بهم بگن که من دارم یک مرحله ای رو می گذرونم
I don’t know if it’s a phase, I just wanna feel okay, yeah
نمی دونم اگه این یه مرحله ست، فقط می خوام حالم خوب باشه، آره
I battle with depression, but the question still remains
من با افسردگی می جنگم، اما این سوال همچنان باقی می ماند
Is this post-traumatic stressin’ or am I suppressing rage?
آیا این فشار بعد از سانحه ست یا من دارم خشمم رو سرکوب می کنم؟
And my doctor tries to tell me that I’m going through a phase
و دکترم تلاش می کنه بهم بگه من دارم یک مرحله ای رو می گذرونم
Yeah, it’s not a fucking phase, I just wanna feel okay, okay
آره، این یه مرحله ی لعنتی نیست، من فقط می خوام حالم خوب باشه
Yeah, I struggle with this bullshit everyday
آره، من هر روز با این آشغال درگیرم
And it’s probably ’cause my demons simultaneously rage
و احتمالا دلیلش اینه که شیطان های درونم همزمان خشمگین میشن
It obliterates me, disintegrates me, annihilates me
اون من رو نابود می کنه، من رو متلاشی می کنه، من رو از بین می بره
‘Cause I’m about to break down, searching for a way out
چون من دارم در هم می شکنم، در جستجوی یک راه خروج
I’m a liar, I’m a cheater, I’m a non-believer
من یه دروغگوام، من یه متقلبم، من یه بی ایمانم
I’m a popular, popular monster
من یک هیولای مشهورم
I break down, falling into love now with falling apart
من در هم می شکنم، با جدا شدن عاشق میشم
I’m a popular, popular monster
من یک هیولای مشهورم
I think I’m going nowhere like a rat trapped in a maze
فکر کنم من هیچ جا نمیرم مثل یک موش گیرافتاده در یک مارپیچ
Every wall that I knock down is just a wall that I replace
هر دیواری که می ریزم فقط دیواریه که جایگزین می کنم
I’m in a race against myself I try to keep a steady pace
من در یک مسابقه با خودمم سعی می کنم سرعتم رو ثابت نگه دارم
How the fuck will I escape if I never close my case?
چطور می تونم فرار کنم اگه هیچوقت به وضعیتم خاتمه ندم؟
Oh my God, I keep on stressin’, every second that I waste
یا خدای من، من به فشار آوردن ادامه میدم، هر ثانیه که هدر میدم
Is another second sooner to a blessing I won’t take
یک ثانیه نزدیکتر به برکتیست که نمی گیرم
But my therapist will tell me that I’m going through a stage
ولی روانشناسم بهم میگه من دارم یک وهله ای رو می گذرونم
Yeah, it’s not a fucking stage, I just wanna feel okay, okay
آره، این یه وهله لعنتی نیست، من فقط می خوام حالم خوب باشه، خوب
Motherfucker, now you got my attention
مادر به خطا، حالا توجه ام رو جلب کردی
I need to change a couple things ’cause something is missin’
من نیاز دارم یه چند تا چیز رو تغییر بدم چون یک چیزی گمشده
And what if I were to lie, tell you everything is fine?
و چه می شد اگه دروغ می گفتم، بهت می گفتم که همه چیز خوبه؟
Every single fucking day I get closer to the grave
هر روز لعنتی به گور نزدیکتر میشم
I am terrified, I fell asleep at the wheel again
وحشت کرده ام، در حال رانندگی خواب رفتم
Crashed my car just to feel again
ماشینم رو در هم شکستم تا فقط دوباره حس کنم
It obliterates me, disintegrates me, annihilates me
اون من رو نابود می کنه، من رو متلاشی می کنه، من رو از بین می بره
‘Cause I’m about to break down, searching for a way out
چون من دارم در هم می شکنم، در جستجوی یک راه خروج
I’m a liar, I’m a cheater, I’m a non-believer
من یه دروغگوام، من یه متقلبم، من یه بی ایمانم
I’m a popular, popular monster
من یک هیولای مشهورم

I break down, falling into love now with

falling apart
من در هم می شکنم، با جدا شدن عاشق میشم
I’m a popular, popular fucking monster
من یک هیولای لعنتی مشهورم
Yeah, here we go again, motherfucker, oh
آره، دوباره داره اتفاق میفته، مادر به خطا، اوه
We’re sick and tired of wondering
من از شگفت زده شدن خسته و بیزارم
Praying to a God that you don’t believe
عبادت کردن خدایی که باورش نداری
We’re searching for the truth in the lost and found
ما در صندوق گمشده ها به دنبال حقیقتیم
So the question I ask is, oh, where the fuck is your god now?
پس سوالی که می کنم اینه که، اوه، خدای تو الان کجاست؟
‘Cause I’m about to break down, searching for a way out
چون من دارم در هم می شکنم، در جستجوی یک راه خروج
I’m a liar, I’m a cheater, I’m a non-believer
من یه دروغگوام، من یه متقلبم، من یه بی ایمانم
I’m a popular, popular monster
من یه هیولای مشهورم
I break down, falling into love now with falling apart
من در هم می شکنم، با جدا شدن عاشق میشم
I’m a popular, popular monster
من یه هیولای مشهورم
I’m a liar, I’m a cheater, I’m a non-believer
من یه دروغگوام، من یه متقلبم، من یه بی ایمانم
I’m a popular, popular monster
من یه هیولای مشهورم

مترجم
Amir6554
9+
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات