جمعه , ۷ آذر ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Foo Fighters – Run

Wake up
بیدار شو

Run for your life with me
برای زندگیت با من بدو

Wake up
بیدار شو

Run for your life with me
برای زندگیت با من بدو

In another perfect life
در یکی زندگی کامل دیگر

In another perfect light
در یک روشنایی کامل دیگر

We run
ما می دویم

We run
ما می دویم

We run
ما می دویم

The rats are on parade
موش ها جمع شده اند

Another mad charade
یک نمایش احمقانه دیگر

What you gonna do?
میخوای چیکار کنی؟

The hounds are on the chase
سگ های شکاری در کمینند

Everything’s erased
همه چیز پاک شده

What you gonna do?
میخوای چیکار کنی؟

I need some room to breath
من یه اتاق براس نفس کشیدن نیاز دارم

You can stay asleep
تو میتونی خواب بمونی

If you wanted to
اگه که میخوای

They say that’s nothings free
میگن هیچ چیز مجانی نیست

You can run with me
تو میتونی با من بدویی

If you wanted to
اگه که میخوای

Yeah you can run with me
آره میتونی با من بدویی

If you wanted to
اگه که میخوای

Before the time runs out
قبل از این که وقت تموم بشه

There’s somewhere to run
یه جایی هست که به سمتش بدویم

Wake up
بیدار شو

Run for your life with me
برای زندگیت با من بدو

Wake up
بیدار شو

Run for your life with me
برای زندگیت با من بدو

In another perfect life
در یک زندگی کامل دیگر

In another perfect light
در یک روشنایی کامل دیگر

We run
ما می دویم

We run
ما می دویم

We run
ما می دویم

Run!
بدو!

We are the nation’s stakes
ما صاحب این منطقه ایم

If everything’s erased
اگه همه چیز پاک بشه

What you gonna’ do?
میخوای چیکار کنی؟

I need some room to breathe
من یه اتاق برای نفس کشیدن نیاز دارم

You can run with me
تو میتونی با من بدویی

If you wanted to
اگه که میخوای

Yeah you can run with me
آره میتونی با من بدویی

If you wanted to
اگه که میخوای

Before the time runs out
قبل از این که وقت تموم بشه

There’s somewhere to run
یک جایی هست که به سمتش بدویم

Wake up
بیدار شو

Run for your life with me
برای زندگیت با من بدو

Wake up
بیدار شو

Run for your life with me
برای زندگیت با من بدو

In another perfect life
در یک زندگی کامل دیگر

In another perfect light
در یک روشنایی کامل دیگر

We run
ما می دویم

We run
ما می دویم

We run
ما می دویم

Run!
بدو!

Wake up
بیدار شو

Run for your life with me
برای زندگیت با من بدو

Wake up
بیدار شو

Run for your life with me
برای زندگیت با من بدو

In another perfect life
در یک زندگی کامل دیگر

In another perfect light
در یک روشنایی کامل دیگر

We run
ما می دویم

We run
ما می دویم

We run
ما می دویم

Run!
بدو!

ترجمه ارسالی از امیر

مترجم
Amir6554
0
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات