جمعه , ۷ آذر ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Foo Fighters – These Days

[Verse 1]

One of these days
The ground will drop out from beneath your feet
یکی از این روزها زمین از زیر پاهایت می افتد

One of these days
Your heart will stop and play its final beat
یکی از این روزها قلبت متوقف می شود و آخرین تپشش را می زند

One of these days
The clocks will stop and time won’t mean a thing
یکی از این روزها ساعت ها متوقف می شوند و زمان هیچ معنی ای نخواهد داشت

One of these days
Their bombs will drop and silence everything
یکی از این روزها بمب های آنها می افتد و همه چیز را ساکت می کند

[Pre-Chorus]

But it’s alright
اما اشکالی نداره

Yeah, it’s alright
آره، اشکالی نداره

I said it’s alright
گفتم اشکالی نداره

[Chorus]

Easy for you to say, your heart has never been broken
گفتنش واسه تو آسونه، تو هیچوقت قلبت نشکسته

Your pride has never been stolen, not yet, not yet
غرورت هیچوقت دزدیده نشده، هنوز نه، هنوز نه

One of these days, I bet your heart’ll be broken
یکی از این روزها، قول میدم قلبت شکسته میشه

I bet your pride’ll be stolen, I bet, I bet, I bet, I bet
قول میدم غرورت دزدیده میشه، قول میدم، قول میدم، قول میدم، قول میدم

One of these days, one of these days
یکی از این روزها، یکی از این روزها

[Verse 2]

One of these days
Your eyes will close and pain will disappear
یکی از این روزها چشمانت بسته میشه و درد ناپدید میشه

One of these days
You will forget to hope and learn to fear
یکی از این روزها امید داشتن رو فراموش می کنی و ترسیدن رو یاد می گیری 

[Pre-Chorus]

But it’s alright
اما اشکالی نداره

Yeah, it’s alright
آره، اشکالی نداره

I said it’s alright
گفتم اشکالی نداره

[Chorus]

Easy for you to say, your heart has never been broken
گفتنش واسه تو آسونه، تو هیچوقت قلبت نشکسته

Your pride has never been stolen, not yet, not yet
غرورت هیچوقت دزدیده نشده، هنوز نه، هنوز نه

One of these days, I bet your heart’ll be broken
یکی از این روزها، قول میدم قلبت شکسته میشه

I bet your pride’ll be stolen, I bet, I bet, I bet, I bet
قول میدم غرورت دزدیده میشه، قول میدم، قول میدم، قول میدم، قول میدم

One of these days, one of these days
یکی از این روزها، یکی از این روزها

[Bridge]

But it’s alright
اما اشکالی نداره

Yeah, it’s alright
آره اشکالی نداره 

I said it’s alright
گفتم اشکالی نداره

Yeah, it’s alright
آره، اشکالی نداره

Don’t say it’s alright
نگو اشکالی نداره

Don’t say it’s alright
نگو اشکالی نداره

Don’t say it’s alright
نگو اشکالی نداره

[Verse 3]

One of these days
Your heart will stop and play its final beat
یکی از این روزها قلبت متوقف می شود و تپش آخرش را می زند

[Pre-Chorus]

But it’s alright
اما اشکالی نداره 

[Chorus]

Easy for you to say, your heart has never been broken
گفتنش واسه تو آسونه، تو هیچوقت قلبت نشکسته

Your pride has never been stolen, not yet, not yet
غرورت هیچوقت دزدیده نشده، هنوز نه، هنوز نه

One of these days, I bet your heart’ll be broken
یکی از این روزها، قول میدم قلبت شکسته میشه

I bet your pride’ll be stolen, I bet, I bet, I bet, I bet
قول میدم غرورت دزدیده میشه، قول میدم، قول میدم، قول میدم، قول میدم

One of these days, one of these days
یکی از این روزها، یکی از این روزها

One of these days
یکی از این روزها

ترجمه ارسالی از امیر

مترجم
Amir6554
0
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات