جمعه , ۲۶ دی ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Halsey – Experiment On Me

I’ll let you think you get the picture
من بهت اجازه میدم فکر کنی تصویر رو گرفتی

Bitch, you don’t know how good I treat ya
هرزه، تو نمی دونی چه قدر باهات خوب رفتار کردم

Shake it off, this pride and glory
بیخیالش شو، غرور و بزرگی

You dig up so many stories
تو داستانهای زیادی درمیاری

Oh, you’re so under the thumb
اوه، تو خیلی تحت کنترلی

Four fingers from a knuckle sandwich
چهار انگشت از ساندویچ مشت

Trying my blood, it’s just a starter
دارم مزاجم رو امتحان می کنم، این فقط یه شروع کننده س

No one tastes like me, yeah
هیچکس مثل من مزه نمیده، آره

I’m pretty like a car crash
من زیبا مثل یه تصادف ماشینم

Ugly as a lullaby
زشت مثل یک لالایی

You really wanna try it
تو واقعا می خوای امتحانش کنی

Experiment on me [x4]
رو من آزمایش کن

I’ve been way too much to handle
من برای کنترل شدن خیلی بودم

Bitch, I’ve never been a good example
هرزه، من هیچ وقت یه نمونه ی خوب نبودم

Seen not heard is what they told me
چیزهایی که اونا بهم گفتن دیده و نشنیده می گیرم

I look too good to be this lonely
من برای تنها بودن زیادی خوبم

Oh grab this loaded gun
اوه این اسلحه پرشده رو بگیر

So hopeless but I’m still a romantic
بسیار ناامید، اما هنوز رمانتیکم

Bloodstained mouth, I’m gonna blow a kiss
دهان خون آود، یک بوسه خواهم فرستاد

And I bet it tastes like me, yeah
و شرط می بندم مثل من مزه میده، آره

I’m pretty like a car crash
من زیبا مثل یه تصادف ماشینم

Ugly as a lullaby
زشت مثل یک لالایی

You really wanna try it
تو واقعا می خوای امتحانش کنی

Experiment on me [x4]
رو من آزمایش کن

Lock up your sons, make way for the daughters
پسرهات رو زندانی کن، برای دختر ها راه بساز

You be the lamb and we’ll be the slaughter
تو گوسفند باش و ما سلاخ تو میشیم

You burned the witches, now you’re defenseless
تو جادوگرها رو از بین بردی، حالا تو بی دفاعی

Who needs a Y with this many X’s
کی به یک Y نیاز داره با این همه X

Lock up your sons, make way for the daughters
پسرهات رو زندانی کن، برای دختر ها راه بساز

You be the lamb and we’ll be the slaughter
تو گوسفند باش و ما سلاخ تو میشیم

You burned the witches, now you’re defenseless
تو جادوگرها رو از بین بردی، حالا تو بی دفاعی

Who needs a Y with this many X’s
کی به یک Y نیاز داره با این همه X

Lock up your sons, make way for the daughters
پسرهات رو زندانی کن، برای دختر ها راه بساز

You be the lamb and we’ll be the slaughter
تو گوسفند باش و ما سلاخ تو میشیم

You burned the witches, now you’re defenseless
تو جادوگرها رو از بین بردی، حالا تو بی دفاعی

Who needs a Y with this many X’s [x4]
کی به یک Y نیاز داره با این همه X

I’m pretty like a car crash
من زیبا مثل یه تصادف ماشینم

Ugly as a lullaby
زشت مثل یک لالایی

You really wanna try it
تو واقعا می خوای امتحانش کنی

Experiment on me [x4]
رو من آزمایش کن

Experiment on me
رو من آزمایش کن

Experiment on me
رو من آزمایش کن

مترجم
Amir6554
+2
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات