شنبه , ۲۷ دی ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Halsey – Still Learning

Oh, oh
اوه، اوه
Oh, oh
اوه، اوه

I should be living the dream
باید تو رویا سر کنم
But I’m livin’ with a security team
ولی دارم با تیم امنیتی زندگی میکنم
And that ain’t gonna change, no
و این هرگز عوض نمیشه، نه
I got a paranoia in me
من حس پارانویید تو خودم دارم
And you wouldn’t believe
و تو باور نمیکنی
Everything that I seen, no
چیزایی که دیدم ، نه
Comin’ apart at the seams
داره از هم میپاشه
And no one around me knows
و هیچ کسی نمیدونه که

Who I am, what I’m on
کی هستم، چی زدم
Who I’ve hurt and where they’ve gone
کیارو اذیت کردم و الان کجان
I know that I’ve done some wrong
میدونم یه اشتباهایی کردم
But I’m tryna make it right
ولی دارم سعی میکنم درستش کنم
To the one I love, paint me wrong
به کسی که دوستش دارم، منو اشتباه رنگم بزن
Give me a light now (Oh-oh)
بهم یه امید بده
You know that I love you
میدونی که دوستت دارم

But I’m still learnin’ to love myself
ولی من هنوز دارم یاد می گیرم که خودمو دوست داشته باشم
(To love my, to love my, to love my)
(که خودمو-، خودمو-، خودمو-)
I’m still learnin’ to love myself
هنوز دارم یاد می گیرم خودمو دوست داشته باشم
(To love my, to love my, to love my) Yeah, yeah
(که خودمو-، خودمو-، خودمو-) آره، آره

I should be livin’ the dream
باید رویایی زندگی کنم
But I go home and I got no self-esteem (No)
ولی میرم خونه و هیچ اعتماد به نفسی ندارم (نه)
You think I’m swimmin’ in green
فکر میکنی دارم تو رنگ سبز [پول] زندگی میکنم
But it’s passed around my family tree
ولی دور درخت خانوادگیم چرخیده
No man wants to really commit
هیچکسی نمیخواد قبول کنه
Intimidated ’cause I get paid and shit
میترسن ، چون منم که پول میگیریم و این داستانا
In the crowd, you’re readin’ my lips
تو شلوغی تو داری لبهامو میخونی
But no one around me knows
ولی هیچکس دور و برم متوجه نمیشه

“Who I am, what I’m on— Halsey

Who I am, what I’m on
کی هستم، چی زدم
Who I’ve hurt and where they’ve gone
کیارو اذیت کردم و الان کجان
I know that I’ve done some wrong
میدونم یه اشتباهایی کردم
But I’m tryna make it right
ولی دارم سعی میکنم درستش کنم
The same mistakes on and on
مدام همون اشتباه های همیشگی
To all my friends, I’m sorry for
به همه دوستام، من به خاطر این متاسفم
You know that I love you
میدونی که دوستت دارم

But I’m still learnin’ (I’m still learnin’) to love myself
ولی من هنوز دارم یاد می گیرم (هنوز دارم یاد می گیرم) که خودمو دوست داشته باشم
(To love my, to love my, to love my) Yeah, yeah
(که خودمو-، خودمو-، خودمو-) آره، آره
I’m still learnin’ (I’m still learnin’) to love myself (To love myself)
من هنوز دارم یاد می گیرم(من هنوز دارم یاد می گیرم) که خودمو دوست داشته باشم(که خودمو دوست داشته باشم)
(To love my, to love my, to love my) Yeah, yeah (Oh, oh)
(که خودمو-، خودمو-، خودمو-) آره، آره (اوه، اوه)

Oh, I try and I try to remember sometimes
آه، من سعی میکنم و سعی میکنم به خاطر بیارم بعضی وقتها
If I breathe, it’s alright, but some things don’t change
که اگ نفس بکشم( ب خودم آسون بگیرم)، اتفاقی نمیوفته، اما بعضی چیزا تغییر نمیکنن
I’m still learnin’ (I’m still learnin’) to love myself (To love myself)
من هنوز دارم یاد می گیرم(من هنوز دارم یاد می گیرم) که خودمو دوست داشته باشم(که خودمو دوست داشته باشم)
(To love my, to love my, to love myself)
(که خودمو-، خودمو-، خودمو دوس داشته باشم)

Who I am, what I’m on
کی هستم، چی زدم
Who I’ve hurt and where they’ve gone
کیارو اذیت کردم و الان کجان
I know that I’ve done some wrong
میدونم یه اشتباهایی کردم
But I’m tryna make it right
ولی دارم سعی میکنم درستش کنم
To the one I love, paint me wrong
به کسی که دوستش دارم، منو اشتباه رنگم بزن
Give me a light now
ی روشنایی به من نشون بده الان
(To the ones I love) To the ones I love
به کسی که دوستش دارم، به کسی که دوسش دارم

I’m still learnin’ to love myself
هنوز دارم یاد می گیرم خودمو دوست داشته باشم
(To love my, to love my, to love my) Yeah, yeah
(که خودمو-، خودمو-، خودمو-) آره، آره
I’m still learnin’ (I’m still learnin’) to love myself (To love myself)
من هنوز دارم یاد می گیرم(من هنوز دارم یاد می گیرم) که خودمو دوست داشته باشم(که خودمو دوست داشته باشم)
(To love my, to love my, to love my, ooh)
(که خودمو-، خودمو-، خودمو- اووه)

And I try and I try to remember sometimes
و من تلاش میکنم و تلاش میکنم تا بعضی وقتا به یاد داشته باشم
If I breathe, it’s alright, but some things don’t change
که اگ نفس بکشم( ب خودم آسون بگیرم)، اتفاقی نمیوفته، اما بعضی چیزا تغییر نمیکنن
I’m still learnin’ (I’m still learnin’) to love myself (Love myself)
من هنوز دارم یاد میگیرم که خودمو دوست داشته باشم
To love myself
خودمو دوست داشته باشم

I’m still learnin’ to love myself
هنوز دارم یاد می گیرم خودمو دوست داشته باشم

+3
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات