چهارشنبه , ۱۲ آذر ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Falling از Harry Styles

I’m in my bed
من رو تختمم

And you’re not here
و تو اینجا نیستی

And there’s no one to blame but the drink and my wandering hands
و هیچ کسی مقصر نیست به جز نوشیدنیی که در دستهای آویزان منه

Forget what I said
چیزایی که گفتمو فراموش کن

It’s not what I meant
از حرفام منظوری نداشتم

And I can’t take it back, I can’t unpack the baggage you left
و من نمیتونم پسش بگیرم، نمیتونم چمدون هایی که باهاشون رفتی رو برگردونم و باز کنم

?What am I now? What am I now
حالا من چی هستم؟حالا من چی هستم؟

?What if I’m someone I don’t want around
اگه من کسی باشم که حوصله خودمو هم نداشته باشم چی؟

I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
من دوباره دارم سقوط میکنم،من دوباره دارم سقوط میکنم، دارم سقوط میکنم

?What if I’m down? What if I’m out
اگه من نا امید باشم چی؟ اگه من تمام شده باشم چی؟

?What if I’m someone you won’t talk about
اگه من کسی باشم که تو دیگه دلت نمیخواد راجبش حرف بزنی چی؟

I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
من دوباره دارم سقوط میکنم، من دوباره دارم سقوط میکنم من دارم سقوط میکنم

You said you care, and you missed me too
تو گفتی واست مهمم و دله تو هم واسه من تنگ شده

And I’m well aware I write too many songs about you
و من کاملا مطمئنم که راجب تو کلی آهنگ مینویسم

And the coffee’s out at the Beachwood Cafe
صرف کافی در در کافه بیچ وود

And it kills me ’cause I know we’ve ran out of things we can say
و این داره منو میکشه چون من میدونم ما از حرفایی که زدیم خسته شدیم و کنار کشیدیم

?What am I now? What am I now
حالا من چی هستم؟حالا من چی هستم؟

?What if I’m someone I don’t want around
اگه من کسی باشم که حوصله خودمو هم نداشته باشم چی؟

I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
من دوباره دارم سقوط میکنم،من دوباره دارم سقوط میکنم، دارم سقوط میکنم

What if I’m down? What if I’m out
اگه من نا امید باشم چی؟ اگه من تمام شده باشم چی؟

?What if I’m someone you won’t talk about
اگه من کسی باشم که تو دیگه دلت نمیخواد راجبش حرف بزنی چی؟

I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
من دوباره دارم سقوط میکنم، من دوباره دارم سقوط میکنم من دارم سقوط میکنم

And I get the feeling that you’ll never need me again
و من این حس بهم دست داده که تو دیگه هیچوقت به من نیازی نخواهی داشت

?What am I now? What am I now
حالا من چی هستم؟حالا من چی هستم؟

?What if you’re someone I just want around
اگه تو اون شخصی باشی که من میخوام همیشه کنارم باشه چی؟

I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
من دوباره دارم سقوط میکنم،من دوباره دارم سقوط میکنم، دارم سقوط میکنم

?What if I’m down? What if I’m out
اگه من نا امید باشم چی؟ اگه من تمام شده باشم چی؟

?What if I’m someone you won’t talk about
اگه من کسی باشم که تو دیگه دلت نمیخواد راجبش حرف بزنی چی؟

I’m falling again, I’m falling again, I’m fallin’
من دوباره دارم سقوط میکنم، من دوباره دارم سقوط میکنم من دارم سقوط میکنم

1+
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات