چهارشنبه , ۵ آذر ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Hello از Adele

adele - hello lyrics

[Verse 1]
Hello, it’s me
سلام، منم
I was wondering if after all these years
تعجب میکنم اگر بعد از این همه سال
You’d like to meet, to go over everything
بخوای منو ببینی، تا همه چیز رو مرور کنیم
They say that time’s supposed to heal ya
میگن که زمان باید التیام بده
But I ain’t done much healing
اما من زیاد بهبود پیدا نکردم
Hello, can you hear me?
سلام، صدا مو میشنوی؟
I’m in California dreaming about who we used to be
من توی رویای کالیفرنیام که قرار بود کی باشیم
When we were younger and free
وقتی ما جوانتر و آزاد بودیم
I’ve forgotten how it felt before the world fell at our feet
فراموش کردم چه احساسی داره قبل از اینکه دنیا به پامون بیافته
There’s such a difference between us
چنین تفاوتی بین ما وجود داره
And a million miles
و میلیون ها مایل

[Chorus]
Hello from the other side
سلام از سویی دیگر (مثل وقتی میمیری)
I must’ve called a thousand times
من باید هزاران بار تماس میگرفتم
To tell you I’m sorry, for everything that I’ve done
تا بهت بگم متاسفم، برای همه ی اون کارهایی که کردم
But when I call you never seem to be home
اما وقتی زنگ میزدم به نظر هیچوقت خونه نبودی
Hello from the outside
سلام از سویی دیگر
At least I can say that I’ve tried
حداقل میتونم بگم تلاشمو کردم
To tell you I’m sorry, for breaking your heart
تا بهت بگم متاسفم، برای اینکه قلبت رو شکستم
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
اما این اهمیتی نداره، واضحه که دیگه اذیتت نمیکنه

[Verse 2]
Hello, how are you?
سلام، حالت چطوره؟
It’s so typical of me to talk about myself, I’m sorry
این عادیه که من از خودم حرف بزنم، متاسفم
I hope that you’re well
امیدوارم که خوب باشی
Did you ever make it out of that town
تا حالا تونستی از اون شهری
Where nothing ever happened?
که هیچ اتفاقی درش نمی افته بیای بیرون؟
It’s no secret
بر کسی پوشیده نیست
That the both of us are running out of time
که هر دوی ما دیگه وقتی نداریم

[Chorus]
So hello from the other side
I must’ve called a thousand times
To tell you I’m sorry, for everything that I’ve done
But when I call you never seem to be home
Hello from the outside
At least I can say that I’ve tried
To tell you I’m sorry, for breaking your heart
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore

[Bridge]
Ooooohh, anymore
Ooooohh, anymore
Ooooohh, anymore
Anymore

[Chorus]
Hello from the other side
I must’ve called a thousand times
To tell you I’m sorry, for everything that I’ve done
But when I call you never seem to be home
Hello from the outside
At least I can say that I’ve tried
To tell you I’m sorry, for breaking your heart
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
Hello from the other side
I must’ve called a thousand times
To tell you I’m sorry, for everything that I’ve done
But when I call you never seem to be home
Hello from the outside
At least I can say that I’ve tried
To tell you I’m sorry, for breaking your heart
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore

*بخش های تکراری ترجمه شان نوشته نشده
*ترجمه از پارس اشعار

6+
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات