پنجشنبه , ۲ بهمن ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ I Did Something Bad از Taylor Swift

متن و ترجمه آهنگ I Did Something Bad از تیلور سویف

[Verse 1]
I never trust a narcissist, but they love me
هیچوقت به خودشیفته ها اعتماد نداشتم، ولی اونا عاشق منن
So I play ’em like a violin
پس مثل ویولن باهاشون بازی کردم
And I make it look oh-so-easy
و کاری کردم خیلی آسون جلوه کنه
‘Cause for every lie I tell them, they tell me three
چون برای هر دروغی که به اونا گفتم، اونا سه تا تحویلم دادن
This is how the world works
دنیا اینجوری کار میکنه
Now all he thinks about is me
حالا همش به من فکر میکنه

 [Pre-Chorus 1]
I can feel the flames on my skin
میتونم شعله ها رو روی پوستم حس کنم
Crimson red paint on my lips
(و) سرخاب قرمز زرشکی رو روی لبهام
If a man talks shit, then I owe him nothing
اگر مردی چرت بگه، منم چیزی رو مدیونش نیستم
I don’t regret it one bit, ’cause he had it coming
من یه ذره هم پشیمان نیستم، چون خودش اینطور خواسته

 [Chorus]
They say I did something bad
اونا میگن من کار بدی کردم
Then why’s it feel so good?
پس چرا حس خیلی خوبی داره
They say I did something bad
اونا میگن من کار بدی کردم
But why’s it feel so good?
اما چرا حس خیلی خوبی داره
Most fun I ever had
خوش ترین حالی که تاحالا داشتم
And I’d do it over and over and over again if I could
و اگر بتونم دوباره و دوباره و دوباره انجامش می‌دم
It just felt so good, good
این حس خیلی خوبی داشت

 [Verse 2]
I never trust a playboy, but they love me
هیچوقت به هوس بازا اعتماد نداشتم، اما اونا عاشق منن
So I fly ’em all around the world
پس دور دنیا میچرخونمشون
And I let them think they saved me
و میزارم فکر کنن اونا منو نجات دادن
They never see it comin’, what I do next
اونا هرگز حرکت بعدیم رو متوجه نمیشن
This is how the world works
دنیا اینطوریه {اینطور کار میکنه}
You gotta leave before you get left
باید بری قبل از اینکه ولت کنن

 [Pre-Chorus 2]
I can feel the flames on my skin
میتونم شعله ها رو روی پوستم حس کنم
He says, “Don’t throw away a good thing”
اون میگفت “چیز خوب رو دور ننداز”
But if he drops my name, then I owe him nothin’
اما اگر اون اسم منو دور انداخت، پس من چیزی مدیونش نیستم
And if he spends my change, then he had it comin’
و اگه اون پول خوردامو خرج کرد، پس حقشه

 [Chorus]
They say I did something bad
اونا میگن من کار بدی کردم
Then why’s it feel so good?
پس چرا حس خیلی خوبی داره
They say I did something bad
اونا میگن من کار بدی کردم
But why’s it feel so good?
اما چرا حس خیلی خوبی داره
Most fun I ever had
خوش ترین حالی که تاحالا داشتم
And I’d do it over and over and over again if I could
و اگر بتونم دوباره و دوباره و دوباره انجامش می‌دم
It just felt so good, good
It just felt so good
این حس خیلی خوبی داشت

 [Bridge]
They’re burning all the witches even if you aren’t one
اونا همه ی جادوگرا رو می سوزونن، حتی اگه یکی از اونا نباشی
They got their pitchforks and proof, their receipts and reasons
اونا چنگک و اثبات خودشونو دارن، رسید و دلایلشونو
They’re burning all the witches even if you aren’t one
اونا همه ی جادوگرا رو می سوزونن، حتی اگه یکی از اونا نباشی
So light me up (light me up), light me up (light me up)
Light me up, go ahead and light me up (light me up)
Light me up (light me up), light me up (light me up)
Light me up (light me up), light me up
پس بسوزونم {روشنم کن} ، بسوزونم

[Chorus]

 [Outro]
Oh, you say I did something bad
اوه، تو میگی من کار بدی کردم
(You say I did something bad?)
(تو میگی من کار بدی کردم؟)
Why’s it feel so good, good?
چرا حس خیلی خوبی داشت
So bad, why’s it feel so good?
خیلی بد، چرا حس خیلی خوبی داشت؟
Why’s it feel, why’s it feel so good? (bad)
چرا این حس، چرا این حس خوبی داشت؟ (بد)
It just felt so good, good
حس خیلی خوبی داشت

ترجمه: “پارس اشعار”

+6
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات