چهارشنبه , ۵ آذر ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ IU – Twenty Three

I’m twenty three

من ۲۳سالمه

난 수수께끼 (Question)

من یه معمام (سوال)

뭐게요 맞혀봐요

سعی کن جوابو حدس بزنی

I’m twenty three

من ۲۳سالمه

틀리지 말기 Because

اشتباه نکن چون

난 몹시 예민해요

من خیلی حساسم

맞혀봐

سعی کن حدس بزنی

한 떨기 스물셋 좀

یه مشت ۲۳

아가씨 태가 나네

حالا یه کم زنانه میشه

다 큰 척해도 적당히 믿어줘요

بهم با احتیاط اعتماد کن اگه مثل یه آدم بالغ تظاهر می کنم

얄미운 스물셋

۲۳ موذی

아직 한참 멀었다 얘

هنوز خیلی راه مونده، دختر

덜 자란 척해도

اگه تظاهر می کنم که نابالغم

대충 속아줘요

لطفا بدجور فریب بخور

난, 그래 확실히 지금이 좋아요

من، آره، مثل الان البته

아냐, 아냐 사실은 때려 치고 싶어요

نه، صادقانه بگم می خوام تسلیم شم

아 알겠어요 나는 사랑이 하고 싶어

اوه درسته می خوام عاشق بشم

아니 돈이나 많이 벌래

نه ترجیح میدم پول دربیارم

맞혀봐

سعی کن حدس بزنی

어느 쪽이게?

کدوم یکی؟

얼굴만 보면 몰라

نمی تونی از صورتم بگی

속마음과 다른 표정을 짓는 일

دارم یه قیافه مخالف به صورتم می گیرم

아주 간단하거든

برای قلب واقعا ساده ست

어느 쪽이게?

کدوم یکی؟

사실은 나도 몰라

درواقع منم نمی دونم

애초에 나는 단 한 줄의

اولش، هیچوقت ننوشتم

거짓말도 쓴 적이 없거든

حتی یه خط دروغ

여우인 척, 하는 곰인 척,

تظاهر کن که یه روباهی که تظاهر میکنه یه خرسه

하는 여우 아니면

که تظاهر میکنه یه روباهه

아예 다른 거

یا یه چیز کاملا متفاوت

어느 쪽이게?

کدوم یکی؟

뭐든 한 쪽을 골라

فقط یکیو انتخاب کن هرچی که هست

색안경 안에 비춰지는 거 뭐

دیده شدن از طریق عینک دودی،

이제 익숙하거든

حالا بهش عادت کردم

Check it out

اینو ببین

겁나는 게 없어요

هیچ چیزی وجود نداره که ازش بترسم

엉망으로 굴어도

حتی اگه بی ادبانه رفتار کنم

사람들은 내게 매일 친절해요

مردم همیشه باهام مهربونن

인사하는 저 여자

خانمه بهم سلام میکنه

모퉁이를 돌고도 아직 웃고 있을까

آیا هنوز داره لبخند میزنه بعد اینکه این دور و بر رفته؟

늘 불안해요

من همیشه مضطربم

난, 영원히 아이로 남고 싶어요

همیشه می خوام یه بچه باشم

아니, 아니 물기 있는 여자가 될래요

نه، می خوام یه خانم باحال باشم

아 정했어요 난 죽은 듯이 살래요

آره، من به آرامیِ مرگ زندگی می کنم

아냐, 다 뒤집어 볼래

نه همه چیزو برعکس می کنم

맞혀봐

سعی کن حدس بزنی

어느 쪽이게?

کدوم یکی؟

얼굴만 보면 몰라

نمی تونی از صورتم بگی

속마음과 다른 표정을 짓는 일

دارم یه قیافه مخالف به صورتم می گیرم

아주 간단하거든

برای قلب واقعا ساده ست

어느 쪽이게?

کدوم یکی؟

사실은 나도 몰라

درواقع منم نمی دونم

애초에 나는 단 한 줄의

اولش، هیچوقت ننوشتم

거짓말도 쓴 적이 없거든

حتی یه خط دروغ

여우인 척, 하는 곰인 척,

تظاهر کن که یه روباهی که تظاهر میکنه یه خرسه

하는 여우 아니면

که تظاهر میکنه یه روباهه

아예 다른 거

یا یه چیز کاملا متفاوت

어느 쪽이게?

کدوم یکی؟

뭐든 한 쪽을 골라

فقط یکیو انتخاب کن هرچی که هست

색안경 안에 비춰지는 거 뭐

دیده شدن از طریق عینک دودی،

이제 익숙하거든

حالا بهش عادت کردم

난 당신 맘에 들고 싶어요

می خوام دوستم داشته باشی

아주 살짝만 얄밉게 해도 돼요?

می تونم یه کم شیطون باشم؟

난 당신 맘에 들고 싶어요

می خوام دوستم داشته باشی

자기 머리 꼭대기 위에서 놀아도 돼요?

می تونم بالای سرت باشم؟

맞혀봐

سعی کن حدس بزنی

어느 쪽이게?

کدوم یکی؟

얼굴만 보면 몰라

نمی تونی از صورتم بگی

속마음과 다른 표정을 짓는 일

دارم یه قیافه مخالف به صورتم می گیرم

아주 간단하거든

برای قلب واقعا ساده ست

어느 쪽이게?

کدوم یکی؟

사실은 나도 몰라

درواقع منم نمی دونم

애초에 나는 단 한 줄의

اولش، هیچوقت ننوشتم

거짓말도 쓴 적이 없거든

حتی یه خط دروغ

여우인 척, 하는 곰인 척,

تظاهر کن که یه روباهی که تظاهر میکنه یه خرسه

하는 여우 아니면

که تظاهر میکنه یه روباهه

아예 다른 거

یا یه چیز کاملا متفاوت

어느 쪽이게?

کدوم یکی؟

뭐든 한 쪽을 골라

فقط یکیو انتخاب کن هرچی که هست

색안경 안에 비춰지는 거 뭐

دیده شدن از طریق عینک دودی،

이제 익숙하거든

حالا بهش عادت کردم

مترجم
Amir6554
0
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات