جمعه , ۷ آذر ۱۳۹۹
هاست

متن ترجمه آهنگ James Arthur – Empty Space

I don’t see you
من تو رو نمی بینم
You’re not in every window I look through
تو در هر پنجره ای که نگاه میکنم نیستی
And I don’t miss you
و دلتنگ تو نیستم
You’re not in every single thing I do
تو در تک تک کارهایی که می کنم نیستی
I don’t think we’re meant to be
من فکر نمی کنم تقدیر این باشد که ما با هم باشیم
And you are not the missing piece
و تو تکه گمشده نیستی
I won’t hear it
من نمی شنوم
Whenever anybody says your name
هربار کسی اسم تو رو به زبون میاره
And I won’t feel it
و من احساسش نمی کنم
Even when I’m burstin’ into flames
حتی وقتی به شعله های آتش کشیده می شوم
I don’t regret the day I left
به خاطر روزی که رفتم پشیمون نیستم
I don’t believe that I was blessed
باور نمی کنم که خوشحال بودم
I’m probably lyin’ to myself again
احتمالا دارم دوباره به خودم دروغ میگم

I’m alone in my head
من در سرم تنهام
lookin’ for love in a stranger’s bed
به دنبال عشق در تخت یک غریبه
But I don’t think I’ll find it
ولی فکر نکنم پیداش کنم
‘Cause only you could fill this empty space
چون فقط تو میتونی این فضای خالی رو پر کنی
I wanna tell all my friends
من میخوام به همه دوستام بگم
But I don’t think they would understand
ولی فکر نمی کنم اونا متوجه بشن
It’s somethin’ I’ve decided
این یه چیزیه که تصمیم گرفتم
‘Cause only you could fill this empty space
چون فقط تو میتونی این فضای خالی رو پر کنی

Space, space
فضا، فضا
This empty space
این فضای خالی
Space, space
فضا، فضا
This
این
‘Cause only you could fill this empty space
چون فقط تو میتونی این فضای خالی رو پر کنی

I’ve been drinking
مشغول نوشیدن شراب بودم
I’ve been doin’ things I shouldn’t do
کارهایی می کردم که نباید انجام میدادم
Overthinkin’
بیش از حد فکر می کردم
I don’t know who I am without you
نمیدونم بدون تو کی هستم
I’m a liar and a cheat
من یه دروغگو و خیانتکارم
I let my ego swallow me
اجازه دادم خودپرستیم منو ببلعه
And that’s why I might never see you again
و به همین دلیله که شاید هیچوقت دوباره نبینمت

I’m alone in my head
من در سرم تنهام
lookin’ for love in a stranger’s bed
به دنبال عشق در تخت یک غریبه
But I don’t think I’ll find it
اما فکر نکنم پیداش کنم
‘Cause only you could fill this empty space
چون فقط تو میتونی این فضای خالی رو پر کنی
I wanna tell all my friends
میخوام به همه دوستام بگم
But I don’t think they would understand
ولی فکر نمی کنم اونا متوجه بشن
It’s somethin’ I’ve decided
این یه چیزیه که تصمیم گرفتم
‘Cause only you could fill this empty space
چون فقط تو میتونی این فضای خالی رو پر کنی

Space, space
فضا، فضا
This empty space
این فضای خالی
Space, space
فضا، فضا
This
این
‘Cause only you could fill this empty space
چون فقط تو میتونی این فضای خالی رو پر کنی

How could I make you love me?
چطور میتونم تو رو عاشق خودم کنم؟
How could I make you love me?
چطور میتونم تو رو عاشق خودم کنم؟
How could I make you love me?
چطور میتونم تو رو عاشق خودم کنم؟
How could I make you love me?
چطور میتونم تو رو عاشق خودم کنم؟
How could I make you love me?
چطور میتونم تو رو عاشق خودم کنم؟
How could I make you love me?
چطور میتونم تو رو عاشق خودم کنم؟
How could I make you love me?
چطور میتونم تو رو عاشق خودم کنم؟
(space, space)
(فضا، فضا)
How could I make you love me?
چطور میتونم تو رو عاشق خودم کنم؟
How could I make you love me?
چطور میتونم تو رو عاشق خودم کنم؟
(space, space)
(فضا، فضا)
How could I make you love me?
چطور میتونم تو رو عاشق خودم کنم؟
How could I make you love me?
چطور میتونم تو رو عاشق خودم کنم؟
How could I make you love me?
چطور میتونم تو رو عاشق خودم کنم؟

مترجم
Amir6554
2+
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات