سه شنبه , ۷ بهمن ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Kygo, One Republic – Lose Somebody

It’s a classic “me” mistake
این یه اشتباه “من” کلاسیکه
Someone gives me love and I throw it all away
یه نفر به من عشق میده و من اونو دور میندازم
Tell me have I gone insane?
بهم بگو من دیوانه شده ام؟
Talkin’ to myself but I don’t know what to say
با خودم حرف میزنم ولی نمی دونم چی بگم
‘Cause you let go
چون تو ول کردی
And now I’m holdin’ on
و من حالا منتظرم
I guess you don’t know what you got
فکر کنم نمی دونی چی داری
Until it’s gone
تا وقتی که از دست رفته باشه

Sometimes you gotta lose somebody
بعضی وقتها باید یک نفر رو از دست بدی
Just to find out you really love someone
تا فقط متوجه بشی واقعا عاشق یک نفر هستی
Oh-oh, and I do, and I do, and I do, yeah
اوه، و من عاشقم، من عاشقم، من عاشقم، آره
Sometimes you gotta lose somebody
بعضی وقتها باید یک نفر رو از دست بدی
Just to find out you really love someone
تا فقط متوجه بشی واقعا عاشق یک نفر هستی
Oh-oh, yeah
اوه، آره
Sometimes you gotta lose somebody
بعضی وقتها باید یک نفر رو از دست بدی

So don’t tell me it’s too late
پس بهم نگو خیلی دیر شده
Hearts are made to bend, baby, please don’t let me break, yeah
قلبها برای منعطف شدن ساخته شدن، عزیزم، لطفا نذار درهم بشکنم، آره
I knew I should’ve stayed
می دونستم باید می موندم
‘Cause now you’re movin’ on and I don’t know what to say
چون حالا تو داری میری و من نمی دونم چی بگم

‘Cause you let go (Yeah, you let go)
چون تو ول کردی (آره، تو ول کردی)
And now I’m holdin’ on (I’m holdin’ on)
و حالا من منتظرم (من منتظرم)
I guess you don’t know what you got
فکر کنم نمی دونی چی داری
Until it’s gone
تا وقتی از دست رفته

Sometimes you gotta lose somebody
بعضی وقتها باید یک نفر رو از دست بدی
Just to find out you really love someone
تا فقط متوجه بشی واقعا عاشق یک نفر هستی
Oh-oh, and I do, and I do, and I do, yeah
اوه، و من عاشقم، من عاشقم، من عاشقم، آره
Sometimes you gotta lose somebody
بعضی وقتها باید یک نفر رو از دست بدی
Just to find out you really love someone
تا فقط متوجه بشی واقعا عاشق یک نفر هستی
Oh-oh, yeah
اوه، آره
Sometimes you gotta lose somebody
بعضی وقتها باید یک نفر رو از دست بدی

Sometimes you gotta lose somebody, yeah
بعضی وقتها باید یک نفر رو از دست بدی، آره
Sometimes you gotta lose somebody, yeah
بعضی وقتها باید یک نفر رو از دست بدی، آره
Sometimes you gotta lose somebody, yeah
بعضی وقتها باید یک نفر رو از دست بدی، آره
Sometimes you gotta lose somebody, yeah
بعضی وقتها باید یک نفر رو از دست بدی، آره

Sometimes you gotta lose somebody
بعضی وقتها باید یک نفر رو از دست بدی
Just to find out you really love someone
تا فقط متوجه بشی واقعا عاشق یک نفر هستی
Oh-oh, and I do, and I do, and I do, yeah
اوه، و من عاشقم، من عاشقم، من عاشقم، آره
Sometimes you gotta lose somebody
بعضی وقتها باید یک نفر رو از دست بدی
Just to find out you really love someone
تا فقط متوجه بشی واقعا عاشق یک نفر هستی
Oh-oh, yeah
اوه، آره
Sometimes you gotta lose somebody
بعضی وقتها باید یک نفر رو از دست بدی

Sometimes you gotta lose some
بعضی وقتها باید یکی رو از دست بدی
You gotta lose somebody
باید یک نفر رو از دست بدی

مترجم
Amir6554
+1
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات