شنبه , ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Lindsay Lohan – Back To Me

I used to blame me when shit got crazy
من عادت داشتم خودمو مقصر بدونم وقتی چیزی دیوانه وار میشه

I can’t think too much about what they say
نمی تونم زیاد به چیزهای که اونها میگن فکر کنم

And now these Sundays got me feeling like Mondays
و الان یکشنبه ها حس دوشنبه ها رو بهم میدن

I know I drink too much but it’s okay
می دونم بیش از حد مشروب می نوشم ولی اشکالی نداره

My life is full of ripped up pages
زندگی من پر از صفحه های پاره پاره شده ست

I’ve been weak, contagious
ضعیف بوده ام، سرایت پذیر

But I’m coming back, I’m coming back to me
ولی دارم برمی گردم، دارم به خودم برمی گردم

Oh, but I know that everything changes
اوه، اما می دونم که همه چیز تغییر می کنه

All things turn to basics
همه چیز به حالات اولیه برمی گرده

Now I’m coming back, I’m coming back to me
حالا دارم برمی گردم، دارم به خودم برمی گردم

To me, yeah
به خودم، آره

To me, yeah
به خودم، آره

(Hey) Now I’m coming back to me
(هی) حالا دارم به خودم برمی گردم

(Hey) Now I’m coming back to me
(هی) حالا دارم به خودم برمی گردم

When life gets harder and the mind gets darker
وقتی زندگی سخت تر میشه و ذهن تیره تر

Remind myself, “Never too late”
به یاد خودم میندازم، “هیچوقت دیر نیست”

‘Cause I know that I got in too deep
چون می دونم که در مشکل بزرگی افتادم

And I know that I wanted to leave
و می دونم می خواستم ترک کنم

So easily we just walk away
بسیار ساده ما فقط از هم دور میشیم

My life is full of ripped up pages
زندگی من پر از صفحه های پاره پاره شده ست

I’ve be weak, contagious
ضعیف بوده ام، سرایت پذیر

But I’m coming back, I’m coming back to me
ولی دارم برمی گردم، دارم به خودم برمی گردم

Oh, but I know that everything changes
اوه، اما می دونم که همه چیز تغییر می کنه

All things turn to basics
همه چیز به حالات اولیه برمی گرده

Now I’m coming back, I’m coming back to me
حالا دارم برمی گردم، دارم به خودم برمی گردم

To me, yeah
به خودم، آره

To me, yeah
به خودم، آره

(Hey) Now I’m coming back to me
(هی) حالا دارم به خودم برمی گردم

(Hey) Now I’m coming back to me
(هی) حالا دارم به خودم برمی گردم

I’ma do it right and let it go
من اینو درست انجام میدم و رهاش می کنم

Everything I can’t control
هرچیزی نمی تونم کنترل کنم

Should have done it long ago
باید مدتها قبل انجامش می دادم

Crawling back to
برمی گردم

I’ma do it right and let it go
من اینو درست انجام میدم و رهاش می کنم

Everything I can’t control
هرچیزی نمی تونم کنترل کنم

Should have done it long ago
باید مدتها قبل انجامش می دادم

To me, yeah
به خودم، آره

To me, yeah
به خودم، آره

(Hey) Now I’m coming back to me
(هی) حالا دارم به خودم برمی گردم

(Hey) Now I’m coming back
(هی) حالا دارم برمی گردم

Yeah, I’m coming back
آره، دارم بر می گردم

Yeah, I’m coming back to me
آره، دارم به خودم بر می گردم

(Hey) Now I’m coming back to me
(هی) حالا دارم به خودم برمی گردم

Yeah, I’m coming back
آره، دارم بر می گردم

Yeah, I’m coming back to me
آره، دارم به خودم بر می گردم

مترجم
Amir6554
1+
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات