شنبه , ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Motionless In White – Another Life

If I can’t let you go will darkness divide?
اگه نمی تونم بذارم بری آیا تاریکی جدا میشه؟
For the fiction of love is the truth of our lies
برای داستان عشق حقیقت دروغ هامونه
We were playing for keeps, but we both knew the cost
روی داشته هامون قمار می کردیم، ولی هردومون بهاش رو می دونستیم
Now the only way out’s in your heart shaped box
حالا تنها راه خروج در جعبه قلب مانند توئه

But I hate that it seemed you were never enough
ولی متنفرم که به نظر می رسید تو هیچوقت کافی نبودی
We were broken and bleeding but never gave up
ما درهم شکسته و درحال خونریزی بودیم ولی هیچوقت تسلیم نشدیم
And I hate that I made you the enemy
متنفرم که تو رو دشمن خودم کردم
And I hate that your heart was the casualty
و متنفرم که قلبت آسیب دید
Now I hate that I need you
حالا متنفرم که بهت نیاز دارم

As we rest here alone like notes on a page
وقتی ما مثل نوشته های روی یک صفحه استراحت می کنیم
The finest to compose could not play our pain
بهترین قطعه های موسیقی هم نمی تونند درد ما رو نشان بدن
With a candle through time I could still see your ghost
با یک شمع در طول زمان هنوز می تونم روحت رو ببینم
But I can’t close my eyes, for it is there where you haunt me most
ولی نمی تونم چشمام رو ببندم، چون اینجا جاییه که منو بیشتر روح زده می کنی

I hate that it seemed you were never enough
متنفرم که به نظر می رسید تو هیچوقت کافی نبودی
We were broken and bleeding but never gave up
ما درهم شکسته و درحال خونریزی بودیم ولی هیچوقت تسلیم نشدیم
And I hope that I sing through your memory
و امیدوارم که از طریق حافظه ت می خونم
As we echo through time in the melody
طوریکه صدامون رو طی زمان در ملودی منعکس می کنیم
Now I hate that I need you
حالا متنفرم که بهت نیاز دارم

And I hear you now when you said “It hurts, but it had to fall apart to work”
و حالا ازت می شنوم وقتی گفتی ٠”دردآوره، ولی باید از هم جدا می شد تا کار کنه”٠
As I see you now in what’s left of me
طوریکه حالا تو رو در چیزی که از من باقی مانده می بینم
Is it too late to plead insanity?
خیی دیر شده که دیوانگی رو بهونه کنم؟

‘Cause I hate that it seemed you were never enough
چون متنفرم که به نظر می رسید تو هیچوقت کافی نبودی
You were broken and bleeding in the name of love
تو به نام عشق درهم شکسته و درحال خونریزی بودی
And I hope that we meet in another life
و امیدوارم که هم دیگه رو در دنیای دیگر ببینیم
[3x] don’t hate that I need you
متنفر نیستم که بهت نیاز دارم

مترجم
Amir6554
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات