شنبه , ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Nothing But Thieves – Is Everybody Going Crazy

I saw you down the neighborhood

تو رو در محله دیدم

And I understood

 و فهمیدم

Spiritual hangover that I can’t shake

خماری روحی که نمی تونم اثرشو کمتر کنم

It’s getting more than I can take

داره از حدی که می تونم تحمل کنم بیشتر میشه

And in this restless, disfigured place

و در این مکان پرالتهاب و خراب شده

We’ve only got each other

ما فقط هم دیگه رو داریم

I just wanna go blur the line

فقط می خوام خط جدایی رو ناپدید کنم

And leave our afflictions behind

و مصیبت هامون رو پشت سر بذارم

The sky is coming down

آسمون داره پایین میاد

I know it’s strange

می دونم عجیبه

But heaven’s a mindset away

ولی بهشت به اندازه یک نگرش دوره

Yeah, everybody’s going crazy

آره، همه دارن دیوانه میشن

Can’t get through to you lately

اخیرا نمی تونم باهات ارتباط برقرار کنم

We’re so hopelessly faded

ما بسیار ناامیدانه محو شده ایم

Is anyone else feeling lonely?

آیا کس دیگه ای احساس تنهایی می کنه؟

It just can’t be me only

نمیتونه فقط من باشه

Losing our cool so slowly

خون سردیمون رو به آرومی از دست میدیم

It would feel so good to

حس خیلی خوبی میده که

Steal some time

یک کم زمان بدزدی

It would feel so good to

حس خیلی خوبی میده که

Make you mine

تو رو مال خودم کنم

You ever thought

تا حالا فکر کردی

We’re not ourselves?

ما خودمون نیستیم؟

‘Cause I know it well

چون من خوب می دونمش

I’m ready now

من الان آماده ام

To have a change of skin

برای پوست انداختن

The day doesn’t set

این روز غروب نمی کنه

The world just spins

جهان فقط می چرخه

And in this wounded

Sinister place

و در ابن مکان صدمه دیده فاسد

We’ve only got each other

ما فقط هم دیگه رو داریم

The sky is crashing down

آسمون داره در هم می شکنه

I know it’s strange

می دونم عجیبه

When heaven’s a mindset away

وقتی بهشت یک نگرش دوره

Yeah, everybody’s going crazy

آره، همه دارن دیوانه میشن

Can’t get through to you lately

اخیرا نمی تونم باهات ارتباط برقرار کنم

We’re so hopelessly faded

ما بسیار ناامیدانه محو شده ایم

Is anyone else feeling lonely?

آیا کس دیگه ای احساس تنهایی می کنه؟

It just can’t be me only

نمیتونه فقط من باشه

Losing our cool so slowly

خون سردیمون رو به آرومی از دست میدیم

It would feel so good to

حس خیلی خوبی میده که

Steal some time

یک کم زمان بدزدی

It would feel so good to

حس خیلی خوبی میده که

Make you mine

تو رو مال خودم کنم

Yeah, everybody’s going crazy

آره، همه دارن دیوانه میشن

Can’t get through to you lately

اخیرا نمی تونم باهات ارتباط برقرار کنم

We’re so hopelessly faded

ما بسیار ناامیدانه محو شده ایم

Is anyone else feeling lonely?

آیا کس دیگه ای احساس تنهایی می کنه؟

It just can’t be me only

نمیتونه فقط من باشه

Losing our cool so slowly

خون سردیمون رو به آرومی از دست میدیم

It would feel so good to

حس خیلی خوبی میده که

Steal some time

یک کم زمان بدزدی

It would feel so good to

حس خیلی خوبی میده که

Make you mine

تو رو مال خودم کنم

مترجم
Amir6554
1+
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات