پنجشنبه , ۲ بهمن ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ One Direction – Best Song Ever

One Direction Midnight Memories (Official_Album_Cover)One Direction – “Best Song Ever” Lyrics

 

[Harry]Maybe it’s the way she walked,
شاید طرز راه رفتنش بود
straight into my heart and stole it
مستقیم رفت توی قلبم و دزدیش
Through the doors and past the guards,
از بین درها اومد و از نگهبانها رد شد
just like she already own it
انگار که از قبل صاحبش بود

[Zayn]I said can you give it back to me,
گفتم میشه بهم پسش بدی
she said never in your wildest dreams
گفت هیچ وقت حتی توی آشفته ترین رویاهات

[All]And we danced all night to the best song ever
و ما همه شب با بهترین آهنگ دنیا رقصیدیم
We knew every line now I can’t remember
ما همه آهنگ رو حفظ بودیم ولی الان یادم نمیاد
How it goes but I know that I won’t forget her
چطور خونده میشد ولی میدونم که اونو از یاد نمیبرم
Cause we danced all night to the best song ever
چون ا همه شب با بهترین آهنگ دنیا رقصیدیم

I think it went oh, oh, oh
فکر کنم میخوند اوه اوه اوه
I think it went yeah, yeah, yeah
فکر کنم میخوند آره آره آره
I think it goes…
فکر کنم خونده میشه..

[Liam]Said her name was georgia rose,
گفت اسمش جورجیا روزه
and her daddy was a dentist
و باباش دندون پزشکه

[Harry]Said I had a dirty mouth
گفت من بد حرف میزنم
but she kissed me like she meant it
ولی یه جوری منو بوسید انگار قصد خاصی داشت

[Niall]I said can I take you home with me,
گفتم میتونم با خودمم ببرمت خونه؟
she said never in your wildest dreams
گفت هیچ وقت حتی توی آشفته ترین رویاهات

[All]And we danced all night to the best song ever
و ما همه شب با بهترین آهنگ دنیا رقصیدیم
We knew every line now I can’t remember
ما همه آهنگ رو حفظ بودیم ولی الان یادم نمیاد
How it goes but I know that I won’t forget her
چطور خونده میشد ولی میدونم که اونو از یاد نمیبرم
Cause we danced all night to the best song ever
چون ا همه شب با بهترین آهنگ دنیا رقصیدیم

I think it went oh, oh, oh
فکر کنم میخوند اوه اوه اوه
I think it went yeah, yeah, yeah
فکر کنم میخوند آره آره آره
I think it goes…
فکر کنم خونده میشه..

[Louis]You know, I know, you know I’ll remember you,
میدونی که میدونم که میدونی به یاد میارمت
And I know, you know, I know you’ll remember me,
و میدونم که میدونی که میدونم منو به یاد خواهی آورد

[Zayn]And you know, I know, you know I’ll remember you,
و میدونی که میدونم که میدونی به یاد میارمت
And I know, you know, I hope you’ll remember how we danced,
و میدونم که میدونی که امیدوارم به یاد بیاری چطور رقصیدیم
how we danced
چطور رقصیدیم

[ALL]And we danced all night to the best song ever
و ما همه شب با بهترین آهنگ دنیا رقصیدیم
We knew every line now I can’t remember
ما همه آهنگ رو حفظ بودیم ولی الان یادم نمیاد
How it goes but I know that I won’t forget her
چطور خونده میشد ولی میدونم که اونو از یاد نمیبرم
Cause we danced all night to the best song ever
چون ا همه شب با بهترین آهنگ دنیا رقصیدیم

We danced all night to the best song ever
ما همه شب با بهترین آهنگ دنیا رقصیدیم
We knew every line now I can’t remember
ما همه آهنگ رو حفظ بودیم ولی الان یادم نمیاد
How it goes but I know that I won’t forget her
چطور خونده میشد ولی میدونم که اونو از یاد نمیبرم
Cause we danced all night to the best song ever
چون ا همه شب با بهترین آهنگ دنیا رقصیدیم

I think it went oh, oh, oh
فکر کنم میخوند اوه اوه اوه
I think it went yeah, yeah, yeah
فکر کنم میخوند آره آره آره
I think it goes…
فکر کنم خونده میشه..

[Zayn]Best song ever
بهترین آهنگ دنیا
it was the best song ever x3
بهترین آهنگ دنیا بود

منبع: پرتال موسیقی عصر دانلود

+2
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات