سه شنبه , ۱ مهر ۱۳۹۹
هاست

ترجمه Just Give Me A Reason از Pink

آهنگ :   Just Give Me A Reason
خواننده :  Pink
آلبوم :  the truth about love

متن و ترجمه فارسی

Right from the start
درست از همان شروع
You were a thief
تو یک دزد بودی
you stole my heart
تو قلب من رو دزدیدی
And I your willing victim
و من ،قربانی دلخواه تو
I let you see the parts of me
من گذاشتم که تو قسمتی از من رو ببینی
That weren’t all that pretty
که زیاد زیبا نبودند
And with every touch you fixed them
و با هر بار لمس کردن ،تو اونها رو درستشون کردی
Now you’ve been talking in your sleep
و حالا تو در حال حرف زدن در خواب هستی
Things you never say to me
چیزهایی که هرگز به من نگفتی
Tell me that you’ve had enough Of our love
بهم بگو که به اندازه کافی از عشقمون داشتی
Just give me a reason
فقط یه دلیل برام بیار
Just a little bit’s enough
فقط یه دلیل خیلی کوچیک هم کافیه
Just a second
فقط یه ثانیه
we’re not broken just bent
ما نشکستیم فقط خم شدیم
And we can learn to love again
و میتونیم دوباره عاشقی رو یاد بگیریم
It’s in the stars
این در ستاره هاست
It’s been written in the scars on our hearts
این روی زخم های روی قلبمون نوشته شده است
We’re not broken just bent
ما نشکستیم فقط خم شدیم
And we can learn to love again
و میتونیم دوباره عاشقی رو یاد بگیریم
Im sorry I don’t understand
متاسفم من نمیدونم
where all of this is coming from
همه ی این چیزها از کجا شروع شد
I thought that we were fine
من فکر میکردم که ما خوب هستیم
Oh we had everything
اه ما همه چی داشتیم
Your head is running wild again
تو دوباره داری دیوونه میشی
My dear we still have everything
عزیزم ما هنوز همه چی داریم
And its all in your mind
و همه اینها در ذهن تو هست
Yeah but this is happening
بله اما این اتفاق افتاده
You’ve been having real bad dreams
تو رویاهای واقعا بدی داشته ای
Oh oh
You used to lie so close to me
تو دروغ های خیلی نزدیکی به من گفتی
Oh oh
There’s nothing more than empty sheets
اینجا چیزی به غیر از ورقه های خالی نیست
Between our love, our love, oh our love, our love
بین عشقمون ،عشقمون
Just give me a reason
فقط یه دلیل برام بیار
Just a little bit’s enough
فقط یه دلیل خیلی کوچیک هم کافیه
Just a second
فقط یه ثانیه
we’re not broken just bent
ما نشکستیم فقط خم شدیم
And we can learn to love again
و میتونیم دوباره عاشقی رو یاد بگیریم
I never stopped
من هیچوقت توقف نکردم
You’re still written in the scars on my heart
تو هنوز در حال نوشتن روی زخم های قلب من هستی
Your not broken just bent
تو نشکستی فقط خم شدی
and we can learn to love again
و ما میتونیم دوباره عاشقی رو یاد بگیریم
Oh tears ducts and rust
اه اشک هایی در مجراهای زنگ زده آب
I’ll fix it for us
من این رو برای خودمون درستش میکنم
We’re collecting dust but our love’s enough
ما در حال جمع آوری گرد و خاک هستیم اما عشق ما کافیه
You’re holding it in
تو داری نگهش میداری
You’re pouring a drink
داری یه نوشیدنی میریزی
No nothing is as bad as it seems
نه هیچ چیزی به این بدی نیست که به نظر میاد
We’ll come clean
ما دوباره ردیف میشیم
Just give me a reason
فقط یه دلیل برام بیار
Just a little bit’s enough
فقط یه دلیل خیلی کوچیک هم کافیه
Just a second
فقط یه ثانیه
we’re not broken just bent
ما نشکستیم فقط خم شدیم
And we can learn to love again
و میتونیم دوباره عاشقی رو یاد بگیریم
It’s in the stars
این در ستاره هاست
It’s been written in the scars on our hearts
این روی زخم های روی قلبمون نوشته شده است
We’re not broken just bent
ما نشکستیم فقط خم شدیم
And we can learn to love again
و میتونیم دوباره عاشقی رو یاد بگیریم
Just give me a reason
فقط یه دلیل برام بیار
Just a little bit’s enough
فقط یه دلیل خیلی کوچیک هم کافیه
Just a second
فقط یه ثانیه
we’re not broken just bent
ما نشکستیم فقط خم شدیم
And we can learn to love again
و میتونیم دوباره عاشقی رو یاد بگیریم
It’s in the stars
این در ستاره هاست
It’s been written in the scars on our hearts
این روی زخم های روی قلبمون نوشته شده است
We’re not broken just bent
ما نشکستیم فقط خم شدیم
And we can learn to love again
و میتونیم دوباره عاشقی رو یاد بگیریم
And we can learn to love again
و میتونیم دوباره عاشقی رو یاد بگیریم
And we can learn to love again
و میتونیم دوباره عاشقی رو یاد بگیریم
we’re not broken just bent
ما نشکستیم فقط خم شدیم
And we can learn to love again
و میتونیم دوباره عاشقی رو یاد بگیریم

2+
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات