شنبه , ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Radiohead – Lucky

I’m on a roll, I’m on a roll
من روی نوار پیروزیم، من روی نوار پیروزیم

This time, I feel my luck could change
این بار، حس می کنم شانس من می تونه تغییر کنه

Kill me Sarah, kill me again with love
من رو بکش سارا، دوباره من رو با عشق بکش

It’s gonna be a glorious day
روز باشکوهی خواهد بود

Pull me out of the aircrash
من رو از سقوط هواپیما بیرون بکش

Pull me out of the lake
من رو از دریاچه بیرون بکش

‘Cause I’m your superhero
چون من ابرقهرمان توام

We are standing on the edge
و ما روی مرز ایستاده ایم

The Head of State has called for me by name
رئیس دولت من رو به اسم صدا زده

But I don’t have time for him
ولی من براش وقت ندارم

It’s gonna be a glorious day
روز باشکوهی خواهد بود

I feel my luck could change
حس می کنم شانسم می تونه تغییر کنه

Pull me out of the aircrash
من رو از سقوط هواپیما بیرون بکش

Pull me out of the lake
من رو از دریاچه بیرون بکش

‘Cause I’m your superhero
چون من ابرقهرمان توام

We are standing on the edge
و ما روی مرز ایستاده ایم

We are standing on the edge
و ما روی مرز ایستاده ایم

مترجم
Amir6554
1+
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات