چهارشنبه , ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Robin Schulz feat. Alida – In Your Eyes

Hearing whispers in the night
زمزمه هایی در شب می شنوی

Voices filling up your mind
صداها در سرت پر میشن

You’re like a ghost of you
تو مثل یک روح از خودتی

You’ve been drowning in the rain
تو در باران غرق شده ای

Slowly saving up the pain
به آرامی از درد جلوگیری می کنی

So deep inside of you
درد بسیار عمیق درونت

See the colors of the sky
به رنگ های آسمون نگاه کن

Slowly turn from black and white
به آرامی از سیاه به سفید تغییر می کنن

A rising hope, bright as gold
یک امید درحال طلوع، درخشان مثل طلا

And now there’s nothing left to lose
و حالا چیزی برای از دست دادن وجود نداره

So we’re breaking all the rules
پس ما داریم همه قوانین رو می شکنیم

And they don’t know what we know
و اونا چیزی که ما می دونیم نمی دونن

‘Cause I can hear the thunder from afar
چون می تونم صدای رعد رو از دور بشنوم

A lightning in the dark
یک روشنایی در تاریکی

I can feel a fire come alive
می تونم حس کنم یک آتش زنده می شود

So calm before the storm
بسیار آرام قبل از طوفان

So dark before the dawn
بسیار تاریک قبل از سحر

Oh, I can see the fire in your eyes (oh)
اوه، می تونم آتش رو در چشمانت ببینم (اوه)

In your eyes (oh)
در چشمانت (اوه)٠

Oh, I can see the fire in your eyes (oh)
اوه، می تونم آتش رو در چشمانت ببینم (اوه)

In your eyes (oh)
در چشمانت (اوه)

Oh, I can see the fire in your eyes
اوه، می تونم آتش رو در چشمانت ببینم

Oh, I can see the fire in your eyes
اوه، می تونم آتش رو در چشمانت ببینم

Now you’ll never be the same
حالا تو هیچوقت مثل قبل نمیشی

Once you felt that burning flame
وقتی اون شعله سوزان رو حس کردی

You’re chasing stars alive
تو داری سرزنده دنبال ستاره ها می کنی

What was broken’s left behind
چیزی که شکسته شده بود پشت سر گذاشته شده

Watch it crumble in the light
فروریختنش در روشنایی رو ببین

Nothing can stop you now
هیچ چیزی نمی تونه الان متوقفت کنه

See the colors of the sky
به رنگ های آسمون نگاه کن

Slowly turn from black and white
به آرامی از سیاه به سفید تغییر می کنن

A rising hope, bright as gold
یک امید درحال طلوع، درخشان مثل طلا

And now there’s nothing left to lose
و حالا چیزی برای از دست دادن وجود نداره

So we’re breaking all the rules
پس ما داریم همه قوانین رو می شکنیم

And they don’t know what we know, whoa
و اونا چیزی که ما می دونیم نمی دونن

‘Cause I can hear the thunder from afar
چون می تونم صدای رعد رو از دور بشنوم

A lightning in the dark
یک روشنایی در تاریکی

I can feel a fire come alive
می تونم حس کنم یک آتش زنده می شود

So calm before the storm
بسیار آرام قبل از طوفان

So dark before the dawn
بسیار تاریک قبل از سحر

Oh, I can see the fire in your eyes (oh)
اوه، می تونم آتش رو در چشمانت ببینم (اوه)

In your eyes (oh)
در چشمانت (اوه)

Oh, I can see the fire in your eyes (oh)
اوه، می تونم آتش رو در چشمانت ببینم (اوه)

In your eyes
در چشمانت 

Oh, I can see the fire in your eyes
اوه، می تونم آتش رو در چشمانت ببینم

Oh, I can see the fire in your eyes (oh)
اوه، می تونم آتش رو در چشمانت ببینم (اوه)

Eh-yeah (oh)
آره (اوه)

Oh, I can see the fire in your eyes (oh)
اوه، می تونم آتش رو در چشمانت ببینم (اوه)

(In your eyes) (oh)
(در چشمانت) (اوه)

Oh, I can see the fire in your eyes (oh)
اوه، می تونم آتش رو در چشمانت ببینم (اوه)

(In your eyes)
(در چشمانت)

Oh, I can see the fire in your eyes
اوه، می تونم آتش رو در چشمانت ببینم

مترجم
Amir6554
3+
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات