شنبه , ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Diamonds از Sam Smith

الماس ها
(Diamonds-diamonds-diamonds-diamonds)
(Diamonds-diamonds-diamonds-diamonds)
(Diamonds-diamonds-diamonds-diamonds)
(Diamonds-diamonds-diamonds-diamonds)

Have it all
همه اش رو داشته باش
Rip our memories off the wall
خاطراتمون رو از روی دیوار پاره کن
All the special things I bought
همه ی چیزای خاصی که من خریدم
They mean nothing to me any more
دیگه هیچ معنایی برام نداره
But to you
اما برای تو
They were everything we were
اونا همه چیز ما بودند
They meant more than every word
اونا بیشتر از هر کلمه ای معنا داشتن
Now I know just what you love me for (Mmm-mmm)
حالا میدونم برای چی منو دوست داشتی

Take all the money you want from me
هر چی پول ازم میخوای بردار
Hope you become what you want to be
امیدوارم هر چی میخوای بشی
Show me how little you care
نشونم بده چقدر کم اهمیت میدی
How little you care, how little you care
چقدر کم اهمیت میدی
You dream of glitter and gold
رویای تو از جواهر و طلا
My heart’s already been sold
قلب من قبلا فروخته شده
Show you how little I care
نشونت میدم چقدر کم اهمیت میدم
How little I care, how little I care
چقدر کم اهمیت میدم

My diamonds leave with you (Mmm)
الماس‌های من با تو میمونه
You’re never gonna hear my heart break (Mmm)
تو هرگز صدای شکستن قلب منو نشنیدی
Never gonna move in dark ways (Mmm)
هرگز به سمت تاریکی حرکت نکن
Baby, you’re so cruel
عزیزم، تو خیلی بیرحمی
My diamonds leave with you (Mmm)
الماس‌های من با تو میمونه
Material love won’t fool me (Mmm)
عشق مادی منو گول نمی‌زنه
When you’re not here I can breathe (Mmm)
وقتی اینجا نیستی میتونم نفس بکشم
Think I always knew
فکر کنم همیشه میدونستم
My diamonds leave with you (Diamonds-diamonds-diamonds-diamonds)
الماس‌های من با تو میمونه

Shake it off
تکونش بده
Shake the fear of feeling lost
ترس از حس گم شدن رو تکان بده
Always me that pays the cost
همیشه اون منم که هزینه می‌دم
I should never trust so easily
هیچوفت نباید انقدر راحت اعتماد میکردم
You lied to me
تو به من دروغ گفتی
Lie-lied to me
دروغ گفتی
Then left with my heart ’round your chest (Mmm-mmm)
و قلبم رو اطراف سینه‌ات رها کردی

Take all the money you want from me
هر چی پول ازم میخوای بردار
Hope you become what you want to be
امیدوارم اونی بشی که میخوای
Show me how little you care
نشونم بده چقدر کم اهمیت میدی
How little you care, how little you care
چقدر کم اهمیت میدی
You dream of glitter and gold
رویای تو از جواهر و طلا
My heart’s already been sold
قلب من قبلا فروخته شده
Show you how little I care
نشونت میدم چقدر کم اهمیت میدم
How little I care, how little I care
چقدر کم اهمیت میدم

My diamonds leave with you (Mmm)
You’re never gonna hear my heart break (Mmm)
Never gonna move in dark ways (Mmm)
Baby, you’re so cruel
My diamonds leave with you (Mmm)
Material love won’t fool me (Mmm)
When you’re not here I can breathe (Mmm)
Think I always knew
My diamonds leave with you (Diamonds-diamonds-diamonds-diamonds)

Whoa-oh (Diamonds-diamonds-diamonds-diamonds)
Whoa-oh (Diamonds-diamonds-diamonds-diamonds)
Always knew
My diamonds leave with you (Diamonds-diamonds-diamonds-diamonds)
Whoa-oh (Diamonds-diamonds-diamonds-diamonds)
Whoa-oh (Diamonds-diamonds-diamonds-diamonds)
Always knew (Diamonds-diamonds-diamonds-diamonds)

You’re never gonna hear my heart break
Never gonna move in dark ways
Baby, you’re so cruel
My diamonds leave with you
Material love won’t fool me
When you’re not here I can breathe
Think I always knew
My diamonds leave with you, oh- whoa

You’re never gonna hear my heart break (Mmm)
Never gonna move in dark ways (Mmm)
Baby, you’re so cruel (So cruel)
My diamonds leave with you (Mmm)
Material love won’t fool me (Mmm)
When you’re not here I can breathe (Mmm)
Think I always knew
My diamonds leave with you (Diamonds-diamonds-diamonds-diamonds)

Whoa-oh (Diamonds-diamonds-diamonds-diamonds)
Whoa-oh (Diamonds-diamonds-diamonds-diamonds)
Always knew
My diamonds leave with you (Diamonds-diamonds-diamonds-diamonds)
Whoa-oh (Diamonds-diamonds-diamonds-diamonds)
Whoa-oh (Diamonds-diamonds-diamonds-diamonds)
Always knew
My diamonds leave with you

(بخش های تکراری ترجمه نوشته نشده)
ترجمه از پارس اشعار

اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات