چهارشنبه , ۱۲ آذر ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ How Do You Sleep از Sam Smith

متن و ترجمه‌ی ترانه “چطور میخوابی؟” (How Do You Sleep) از “سم اسمیت

[Verse 1]
I’m done hatin’ myself for feelin’
خسته شدم از متنفر بودن از خودم به خاطر احساستم
I’m done cryin’ myself awake
خسته شدم از با گریه بیدار شدن
I gotta leave and start the healin’
من باید کنار بزارم و شروع کنم به التیام پیدا کردن
But when you move like that, I just wanna stay
ولی وقتی اینجوری حرکت میکنی، میخوام که بمونم

[Pre-Chorus]
What have I become now?
حالا تبدیل به چی شدم حالا ؟
Lookin’ through your phone now
دنبال شماره تلفنت میگردم
Oh now, love to you is just a game
اه حالا، عشق برای تو مثل یه بازیه
Look what I have done now
ببین چه کار کردم حالا
Dialling up the numbers on you
با شماره‌ی تو تماس میگیرم
I don’t want my heart to break
من نمیخوام قلبم رو بشکنم

[Chorus]
Baby, how do you sleep when you lie to me?
عزیزم، چطور می‌خوابی وقتی بهم دروغ میگی؟
All that shame and all that danger
اون همه شرم و اون همه خطر
I’m hopin’ that my love will keep you up tonight
امیدوارم که عشق من امشب تو رو بیدار نگه داره
Baby, how do you sleep when you lie to me?
عزیزم، چطور می‌خوابی وقتی بهم دروغ میگی؟
All that fear and all that pressure
اون همه ترس و اون همه فشار
I’m hopin’ that my love will keep you up tonight
امیدوارم که عشق من امشب تو رو بیدار نگه داره

[Post-Chorus]
(Tell me, how do you—)
(بهم بگو، چطور میتونی…)
Love will keep you up tonight
عشق امشب تو رو بیدار نگه میداره
(Tell me, how do you—)

[Verse 2]
Oh, no, how did I manage to lose me?
اه، نه، چطور گذاشتم که از دستم بدی؟
I am not this desperate, not this crazy
من این ناامید، این دیوانه نیستم
There’s no way I’m stickin’ ’round to find out
هیچ راهی نیست که بفهمم
I won’t lose like that, I won’t lose myself
من اینجوری نمی‌بازم، من خودم رو نمی‌بازم

[Pre-Chorus]
Look what I have done (Done)
ببین چه کار کردم
Diallin’ up the numbers on you
با شماره‌ی تو تماس می‌گیرم
I don’t want my heart to break
من نمیخوام قلبم بشکنه

[Chorus]
Baby, how do you sleep when you lie to me?
عزیزم، چطور می‌خوابی وقتی بهم دروغ میگی؟
All that shame and all that danger
اون همه شرم و اون همه خطر
I’m hopin’ that my love will keep you up tonight
امیدوارم که عشق من امشب تو رو بیدار نگه داره
Baby, how do you sleep when you lie to me?
عزیزم، چطور می‌خوابی وقتی بهم دروغ میگی؟
All that fear and all that pressure
اون همه ترس و اون همه فشار
I’m hopin’ that my love will keep you up tonight
امیدوارم که عشق من امشب تو رو بیدار نگه داره

[Post-Chorus]
(Tell me how do you—)
Yeah, yeah, yeah
Love will keep you up tonight
(Tell me how do you—)
Oh, love will keep you up tonight

[Chorus]
Baby, how do you sleep when you lie to me?
All that shame and all that danger
I’m hopin’ that my love will keep you up tonight
Baby, how do you sleep when you lie to me? (Oh)
All that fear and all that pressure (Oh)
I’m hopin’ that my love will keep you up tonight
امیدوارم که عشق من امشب تو رو بیدار نگه داره
(Tell me how do you—)

ترجمه از “پارس اشعار

امیدوارم مورد توجه‌تون قرار گرفته باشه.
اگر ترجمه رو دوست داشتید روی قلب این پایین کلیک کنید!

25+
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات