سه شنبه , ۷ بهمن ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Selena Gomez – Birthday

متن و ترجمه فارسی آهنگ  Birthday  از Selena Gomez

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

When I party like that

وقتی اینجوری پارتی میگیرم

Every night’s my birthday

هر شب تولدمه

They dont know, so it’s okay

اونا نمیدونن پس اشکالی نداره

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

When I party like that

وقتی اینجوری پارتی میگیرم

Jazz it up, jazz it up

جالبترش کن،جالب ترش کن

Happy as can be, falling into you, falling into me

تا جایی که میتونیم خوشحالیم، من عاشق تو میشم، تو عاشق من میشی

So Yummy

خیلی جالبه!

How do you do, calling me the queen, baking cream

چیجوری اینکارو میکنی؟ منو ملکه صدا میکنی،شیرینی میپزی!

Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

رویاهاتو رها کن،رویاهاتو رها کن،رویاهاتو با من به دوردست ها رها کن!

Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

رویاهاتو رها کن،رویاهاتو رها کن،رویاهاتو با من به دوردست ها رها کن!

So Yummy

خیلی جالبه!

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

When I party like that

وقتی اینجوری پارتی میگیرم

Every night’s my birthday

هر شب تولدمه

They dont know, so it’s okay

اونا نمیدونن پس اشکالی نداره

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

When I party like that

وقتی اینجوری پارتی میگیرم

Jazz it up, jazz it up

جالبترش کن،جالب ترش کن

Feeling fine and free

حس خوبی دارم و احساس آزادی میکنم

Crashing into you, crashing into me, so yummy

عاشقت میشم،عاشقم میشی، خیلی زیباست!

It’s all I wanna do, come and dance with me, pretty please

فقط همین کارو میخوام انجام بدم، بیا و با من برقص،خواهشا!

Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

رویاهاتو رها کن،رویاهاتو رها کن،رویاهاتو با من به دوردست ها رها کن!

Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

رویاهاتو رها کن،رویاهاتو رها کن،رویاهاتو با من به دوردست ها رها کن!

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

When I party like that

وقتی اینجوری پارتی میگیرم

Every night’s my birthday

هر شب تولدمه

They dont know, so it’s okay

اونا نمیدونن پس اشکالی نداره

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

When I party like that

وقتی اینجوری پارتی میگیرم

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

When I party like that

وقتی اینجوری پارتی میگیرم

Every night’s my birthday

هر شب تولدمه

They dont know, so it’s okay

اونا نمیدونن پس اشکالی نداره

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

When I party like that

وقتی اینجوری پارتی میگیرم

Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

رویاهاتو رها کن،رویاهاتو رها کن،رویاهاتو با من به دوردست ها رها کن!

Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

رویاهاتو رها کن،رویاهاتو رها کن،رویاهاتو با من به دوردست ها رها کن!

Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

رویاهاتو رها کن،رویاهاتو رها کن،رویاهاتو با من به دوردست ها رها کن!

Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

رویاهاتو رها کن،رویاهاتو رها کن،رویاهاتو با من به دوردست ها رها کن!

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

When I party like that

وقتی اینجوری پارتی میگیرم

Every night’s my birthday

هر شب تولدمه

They dont know, so it’s okay

اونا نمیدونن پس اشکالی نداره

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

When I party like that

وقتی اینجوری پارتی میگیرم

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

When I party like that

وقتی اینجوری پارتی میگیرم

Every night’s my birthday

هر شب تولدمه

They dont know, so it’s okay

اونا نمیدونن پس اشکالی نداره

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

When I party like that

وقتی اینجوری پارتی میگیرم

 

ترجمه از : روح اللـه srhb4030@yahoo.com

+2
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات