شنبه , ۴ بهمن ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Skillet – Legendary

Oh

(Legendary)
(افسانه ای)

Oh
Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh
Oh

Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh

My heart bleeds adrenaline
قلب من از آدرنالین خون می گیرد
The fire I breathe is where I live
آتشی که تنفس می کنم جاییه که زندگی می کنم
Say my name, incredible
اسمم رو بگو، باور نکردنی
Say my name, an animal
اسمم رو بگو، یک حیوان
One life to live
یک عمر برای زندگی کردن
I never give up, I never give in
من هیچوقت تسلیم نمیشم، من هیچوقت عقب نمی شینم
Some people wanna turn and run (run)
بعضی آدم ها می خوان برگردن و فرار کنن (فرار کنن)
But the strong rise under the gun
اما آدم های قوی تحت فشار بالا می روند
Top, to the top
اوج، به اوج
Ain’t never gonna stop
هیچوقت توقف نمی کنم
To the top, to the top
تا اوج، تا اوج
Ain’t never gonna stop
هیچوقت توقف نمی کنم
Never gonna keep me down (never keep me)
هیچوقت من رو تسلیم نمی کنی(هیچوقت من رو نگه ندار)
Still the one that’s standin’ now (never falling)
هنوز کسی ام که حالا مقاومت می کنه (هیچوقت نمی افتم)
Destiny is callin’ me
سرنوشت من رو صدا می زنه
Go down in history
در تاریخ ثبت شو
Every day I’ll fight to be
Legendary
هر روز می جنگم تا افسانه ای بشم

Oh
Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh
Oh

Oh oh oh, oh oh oh

Legendary
افسانه ای
Fly high or will I fall?
بلند پرواز می کنم یا می افتم؟
Legends made when faith is strong
افسانه ها وقتی به وجود میان که ایمان قوی باشه
Say my name, No time to plead
اسمم رو بگو، هیچ زمانی واسه ناله کردن ندارم
Say my name, I’m conquering
اسمم رو بگو، من دارم پیروز میشم
While I’m alive, I’ll push through the pain, I’ll run for the prize
زمانی که زنده ام، از درد می گذرم، برای پاداش می دوم
Some people wanna turn and run (run)
بعضی آدم ها می خوان برگردن و فرار کنن (فرار کنن)
But the strong rise under the gun
اما آدم های قوی تحت فشار بالا می روند
Top, to the top
اوج، به اوج
Ain’t never gonna stop
هیچوقت توقف نمی کنم
To the top, to the top
تا اوج، تا اوج
Ain’t never gonna stop
هیچوقت توقف نمی کنم
Never gonna keep me down (never keep me)
هیچوقت من رو تسلیم نمی کنی(هیچوقت من رو نگه ندار)
Still the one that’s standin’ now (never falling)
هنوز کسی ام که حالا مقاومت می کنه (هیچوقت نمی افتم)
Destiny is callin’ me
سرنوشت من رو صدا می زنه
Go down in history
در تاریخ ثبت شو
Every day I’ll fight to be
Legendary
هر روز می جنگم تا افسانه ای بشم
Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh

Everyday I’ll fight to be
Legendary
هر روز می جنگم تا افسانه ای بشم
Oh

Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh
Oh

Oh oh oh, oh oh oh

Legendary
افسانه ای
Wings are made to fly, made to fly (made to fly)
بال ها برای پرواز ساخته شده اند، برای پرواز ساخته شده اند (برای پرواز ساخته شده اند)
Fears are born to die, born to die (born to die)
ترس ها به دنیا آمدند تا بمیرند، به دنیا آمدند تا بمیرند (به دنیا آمدند تا بمیرند)
Pushin’ through the pain, through the pain (through the pain)
از درد می گذرم، از درد (از درد)
Pushin’ through, breakin’ through
می گذرم، عبور می کنم
Whatever it takes, what I gotta do
هر چه لازم باشد، چیزی که باید انجام بدم
Givin’ my all, givin’ all that I’ve got
همه چیزم رو میدم، هر چیزی که دارم رو میدم
Never will stop ’til I get to the top
تا به اوج برسم توقف نمی کنم
Top, to the top
اوج، به اوج
Ain’t never gonna stop
هیچوقت توقف نمی کنم
To the top, to the top
تا اوج، تا اوج
Ain’t never gonna stop
هیچوقت توقف نمی کنم
Never gonna keep me down (never keep me)
هیچوقت من رو تسلیم نمی کنی(هیچوقت من رو نگه ندار)
Still the one that’s standin’ now (never falling)
هنوز کسی ام که حالا مقاومت می کنه (هیچوقت نمی افتم)
Destiny is callin’ me
سرنوشت من رو صدا می زنه
Go down in history
در تاریخ ثبت شو
Every day I’ll fight to be
Legendary
هر روز می جنگم تا افسانه ای بشم

Never gonna keep me down (never keep me) (oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh)
هیچوقت من رو تسلیم نمی کنی (هیچوقت من رو نگه ندار)
Still the one that’s standin’ now (never falling) (oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh)
هنوز کسی ام که حالا مقاومت می کنم (هیچوقت نمی افتم)
Destiny is callin’ me
سرنوشت من رو صدا می زنه
Go down in history (oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh)
در تاریخ ثبت شو
Every day I’ll fight to be (oh oh oh)
Legendary
هر روز می جنگم تا افسانه ای بشم

Oh
Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh

Oh
Oh oh oh, oh oh oh

Legendary
افسانه ای
Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh

Oh oh oh, oh oh oh

Legendary
افسانه ای

مترجم
Amir6554
+3
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات