شنبه , ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Skillet – Rise Up

Rise up, rise up just like a fighter
بلند شو، بلند شو درست مثل یک مبارز
Rise up, rise up
بلند شو، بلند شو

No way, never gonna bow to your hate
امکان نداره، هرگز به تنفرت سر فرود نمیارم
You can’t pull me under
تو نمیتونی منو پایین بکشی
Stand proud, say it like you mean it
مغرورانه بایست، بگو طوری که درباره ش مصممی
Shout out with voices like thunder
داد بزن با صداهایی مانند رعد

Slap in the face, you put me away
به صورتم سیلی میزنی، منو کنار میزنی
I’ll stay in the game, I’ll finish the race
من تو بازی می مونم، مسابقه رو تموم خواهم کرد
Giving my all, my heart and my soul
همه چیزمو میدم، قلبم و روحم رو
You can’t control
نمی تونی کنترل کنی
Love’s gonna be a battle cry
عشق یک رجزخوانی خواهد بود
So hear me
پس بهم گوش بده

Rise up, rise up just like a fighter
بلند شو، بلند شو درست مثل یک مبارز
We will rise again
ما دوباره بلند میشیم
Rise up, rise up, we got the fire
بلند شو، بلند شو، ما آتش رو گرفتیم
Burnin’ to the end
تا پایان می سوزانیم
No fear, no death tonight
بدون هیچ ترسی، هیچ مرگی در امشب
I’m feelin’ so alive
بسیار احساس سرزندگی می کنم
Rise up, rise up, we got the fire
بلند شو، بلند شو، ما آتش رو گرفتیم
We will rise (rise), we will rise again
ما بلند میشیم (بلند میشیم)، ما دوباره بلند میشیم

Rise up, rise up (rise up), we got the fire
بلند شو، بلند شو (بلند شو)، ما آتش رو گرفتیم
Rise up, rise up (rise up), we got the fire
بلند شو، بلند شو (بلند شو)، ما آتش رو گرفتیم

Day, night, the pendulum is swinging
روز، شب، آونگ در حال تاب خوردنه
Left, right, our fate gets closer
چپ، راست، سرنوشت ما نزدیکتر میشه
Stand now, the enemy is knockin’
حالا بایست، دشمن داره در رو میزنه
Scream out with voices like thunder
فریاد بزن با صداهایی مانند رعد

‘Cause I believe we are the free
چون من باور دارم ما آزادیم
I know who I am, can’t take it to me
می دونم کی هستم، نمی تونی منو اینطور فرض کنی
I will defend, never pretend
من دفاع می کنم، هیچوقت تظاهر نمی کنم
I won’t give in
تسلیم نمیشم
Love’s gonna be a battle cry
عشق یک رجزخوانی خواهد بود
So we will
پس ما

Rise up, rise up just like a fighter
بلند میشیم، بلند میشیم درست مثل یک مبارز
We will rise again
ما دوباره بلند میشیم
Rise up, rise up, we got the fire
بلند شو، بلند شو، ما آتش رو گرفتیم
Burnin’ to the end
تا پایان می سوزانیم
No fear, no death tonight
بدون هیچ ترسی، هیچ مرگی در امشب
I’m feelin’ so alive
بسیار احساس سرزندگی می کنم
Rise up, rise up, we got the fire
بلند شو، بلند شو، ما آتش رو گرفتیم
We will rise (rise), we will rise again
ما بلند میشیم (بلند میشیم)، ما دوباره بلند میشیم

Rise up, rise up (rise up), we got the fire
بلند شو، بلند شو (بلند شو)، ما آتش رو گرفتیم
Rise up, rise up (rise up), we got the fire
بلند شو، بلند شو (بلند شو)، ما آتش رو گرفتیم

Rise up, rise up just like a fighter
بلند شو، بلند شو درست مثل یک مبارز
We will rise again
ما دوباره بلند میشیم
Rise up, rise up, we got the fire
بلند شو، بلند شو، ما آتش رو گرفتیم
Burnin’ to the end
تا پایان می سوزانیم
No fear, no death tonight
بدون هیچ ترسی، هیچ مرگی در امشب
I’m feelin’ so alive
بسیار احساس سرزندگی می کنم
Rise up, rise up, we got the fire
بلند شو، بلند شو، ما آتش رو گرفتیم
We will rise (rise), we will rise again
ما بلند میشیم (بلند میشیم)، ما دوباره بلند میشیم

Rise up, rise up (rise up), we got the fire
بلند شو، بلند شو (بلند شو)، ما آتش رو گرفتیم
Rise up, rise up (rise up), we got the fire
بلند شو، بلند شو (بلند شو)، ما آتش رو گرفتیم

مترجم
Amir6554
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات