چهارشنبه , ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Sum 41 – Out For Blood

Zero chances, no way out
شانسمون صفر درصده، هیچ راه خروجی وجود نداره
No solutions, give in now
هیچ راه حلی وجود نداره، حالا تسلیم شو
There’s no point resisting, there’s nobody listening
هیچ دلیلی برای مقاومت وجود نداره، هیچ کسی گوش نمیده
Are we just sick? (Sick)
آیا ما فقط مریضیم؟ (مریض)
Are we just tired? (Tired)
آیا ما فقط خسته ایم؟ (خسته)
Apathetic, uninspired
رقت انگیز، ناامید کننده
What’s to believe in? There’s nobody leading
به چی باور داشته باشیم؟ هیچ کسی برای هدایت وجود نداره
So tell me what’s real
پس بهم بگو چی واقعیه
‘Cause I don’t know if I can feel
چون نمی دونم که می تونم حسش کنم یا نه
All that we have is just slipping away
همه چیزی که ما داریم فرار کردنه
And I don’t believe that it’s gonna be okay
و باور ندارم همه چیز درست میشه
You can’t stop the bleeding, it’s almost too late
تو نمی تونی خونریزی رو متوقف کنی، تقریبا خیلی دیر شده
You’re leaving us all the behind with hell to pay
تو همه ما رو با بهای جهنم پشت سر گذاشتی
All of the dearly beloved
همه ی عزیزان
Your time is up, they’re out for blood
وقتتون تموم شده، اونا برای خونخواهی اومدن
Misery made us so hopelessly faithless
بدبختی ما رو بسیار ناامیدانه بی ایمان کرد
And now I can’t believe a single word that you say (say)
حالا نمی تونم حتی یک حرفی که میزنی باور کنم
Secrets kept, a thin disguise, empty threats are full of lies
رازها نگه داشته ان، یک پنهان کردن کوچک،  تهدیدهای توخالی پر از دروغن
Do what you will, you just add to the bill now
هر کار می خوای بکن، حالا فقط به صورت حساب اضافه می کنی
So tell me what’s right
پس بهم بگو چی درسته
‘Cause I don’t see the light
چون من نور رو نمی بینم
All that we have is just slipping away
همه چیزی که ما داریم فرار کردنه
And I don’t believe that it’s gonna be okay
و باور ندارم همه چیز درست میشه
You can’t stop the bleeding, it’s almost too late
تو نمی تونی خونریزی رو متوقف کنی، تقریبا خیلی دیر شده
You’re leaving us all the behind with hell to pay
تو همه ما رو با بهای جهنم پشت سر گذاشتی
Silence, they don’t hear you calling
سکوت، اونا نمی تونن صدا زدن تو رو بشنون
The further down you fall
بیشتر و بیشتر سقوط می کنی
No, they’re not there at all
نه، اونا اصلا اونجا نیستن
‘Cause they’re already gone
چون اونا از قبل رفتن
So tell me what’s real
پس بهم بگو چی واقعیه
‘Cause I don’t know if I can feel
چون نمی دونم که می تونم حسش کنم یا نه
So tell me what’s right
پس بهم بگو چی درسته
‘Cause I don’t see the light
چون من نور رو نمی ببینم
All that we have is just slipping away
همه چیزی که ما داریم فرار کردنه
And I don’t believe that it’s gonna be okay
و باور ندارم همه چیز درست میشه
You can’t stop the bleeding, it’s almost too late
تو نمی تونی خونریزی رو متوقف کنی، تقریبا خیلی دیر شده
You’re leaving us all the behind with hell to pay
تو همه ما رو با بهای جهنم پشت سر گذاشتی
مترجم
Amir6554
0
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات