سه شنبه , ۷ بهمن ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Tame Impala – Feels Like We Only Go Backwards

[Chorus] It feels like I only go backwards, baby
انگار فقط به عقب حرکت می کنم، عزیزم
Every part of me says, “Go ahead”
هر قسمت از من میگه، “شروع کن”
I got my hopes up again, oh no, not again
دوباره مشتاق شدم، اوه نه، دوباره نه
Feels like we only go backwards, darling
انگار فقط به عقب حرکت می کنیم، عزیزم

[Verse 1] I know that you think you sound silly when you call my name
می دونم فکر می کنی احمق به نظر میای وقتی اسمم رو صدا میزنی
But I hear it inside my head all day
ولی من کل روز در سرم می شنومش
When I realise I’m just holding on to the hope that maybe
وقتی می فهمم فقط دارم به امیدی ادامه میدم که شاید
Your feelings don’t show
احساسات تو نمایش نمیدن

[Chorus] It feels like I only go backwards, baby
انگار فقط به عقب حرکت می کنم، عزیزم
Every part of me says, “Go ahead”
هر قسمت از من میگه، “شروع کن”
I got my hopes up again, oh no, not again
دوباره مشتاق شدم، اوه نه، دوباره نه
Feels like we only go backwards, darling
‎انگار فقط به عقب حرکت می کنیم، عزیزم

[Verse 2] The seed of all this indecision isn’t me, oh no
سرآغاز این همه تردید من نیستم، اوه نه
‘Cause I decided long ago
چون من مدتها پیش تصمیم گرفتم
But that’s the way it seems to go
ولی اینطور به نظر میرسه
When trying so hard to get to something real, it feels
وقتی خیلی سخت تلاش می کنی تا به چیزی واقعی برسی، این حسو میده که

[Chorus] It feels like I only go backwards, darling
انگار فقط به عقب حرکت می کنم، عزیزم
Every part of me says, “Go ahead”
هر قسمت از من میگه، “شروع کن”
But I got my hopes up again, oh no, not again
ولی من دوباره مشتاق شدم، اوه نه، دوباره نه
Feels like we only go backwards, darling
انگار فقط به عقب حرکت می کنیم، عزیزم
It feels like I only go backwards, baby
انگار فقط به عقب حرکت می کنم، عزیزم
Every part of me says, “Go ahead”
هر قسمت از من میگه، “شروع کن”
But I got my hopes up again, oh no, not again
ولی من دوباره مشتاق شدم، اوه نه، دوباره نه
Feels like we only go backwards, darling
انگار فقط به عقب حرکت می کنیم، عزیزم
It feels like I only go backwards, baby
انگار فقط به عقب حرکت می کنم، عزیزم
Every part of me says, “Go ahead”
هر قسمت از من میگه، “شروع کن”
But I got my hopes up again, oh no, not again
ولی من دوباره مشتاق شدم، اوه نه، دوباره نه
Feels like we only go backwards, darling
انگار فقط به عقب حرکت می کنیم، عزیزم

مترجم
Amir6554
0
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات