سه شنبه , ۷ بهمن ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Tate McRae – You Broke Me First

[Intro]

You broke me first

اول تو منو شکستی

[Verse 1]

Maybe you don’t like talking too much about yourself

شاید دوست نداشته باشی زیاد در مورد خودت حرف بزنی

But you shoulda told me

ولی باید بهم می گفتی

That you were thinking ’bout someone else

که داشتی به یه نفر دیگه فکر می کردی

You’re drunk at a party

تو تو یه پارتی مست کردی

Or maybe it’s just that your car broke down

یا شایدم فقط به خاطر اینه که ماشینت خراب شده

Your phone’s been off for a couple of months

گوشیت چند ماه خاموش بوده

So you’re calling me now

پس حالا داری بهم زنگ میزنی

[Pre-Chorus]

I know you, you’re like this

من می شناسمت، تو اینطوری ای

When shit don’t go your way you needed me to fix it

وقتی اوضاع طبق میلت پیش نمیره به من نیاز داشتی تا درستش کنم

And like me, I did

و مثل من، انجامش دادم

But I ran out of every reason

ولی دیگه دلیلی ندارم

[Chorus]

Now suddenly you’re asking for it back

حالا یه دفعه می خوای به رابطه مون برگردی

Could you tell me, where’d you get the nerve?

میشه بهم بگی، از کجا این حسو گرفتی؟

Yeah, you could say you miss all that we had

آره، می تونی بگی دلت واسه همه چیزایی که داشتیم تنگ شده

But I don’t really care how bad it hurts

ولی واقعا اهمیت نمیدم چقدر بد آزارت میده

When you broke me first

وقتی اول تو منو شکستی

You broke me first

اول تو منو شکستی

[Verse 2]

Took a while, was in denial when I first heard

یه کم زمان برد، در حال انکار بودم وقتی اولین بار شنیدم

That you moved on quicker than I could’ve ever

که تو باهاش کنار اومدی سریعتر از هرطوری که من می تونستم

You know that hurt

می دونی که این دردناکه

Swear, for a while I would stare at my phone

قسم می خورم، تا یه زمانی به گوشیم خیره می شدم

Just to see your name

تا فقط اسمتو ببینم

But now that it’s there, I don’t really know what to say

ولی حالا که هستش، واقعا نمی دونم چی بگم

[Pre-Chorus]

I know you, you’re like this

من می شناسمت، تو اینطوری ای

When shit don’t go your way you needed me to fix it

وقتی اوضاع طبق میلت پیش نمیره به من نیاز داشتی تا درستش کنم

And like me, I did

و مثل من، انجامش دادم

But I ran out of every reason

ولی دیگه دلیلی ندارم

[Chorus]

Now suddenly you’re asking for it back

حالا یه دفعه می خوای به رابطه مون برگردی

Could you tell me, where’d you get the nerve?

میشه بهم بگی، از کجا این حسو گرفتی؟

Yeah, you could say you miss all that we had

آره، می تونی بگی دلت واسه همه چیزایی که داشتیم تنگ شده

But I don’t really care how bad it hurts

ولی واقعا اهمیت نمیدم چقدر بد آزارت میده

When you broke me first

وقتی اول تو منو شکستی

You broke me first

اول تو منو شکستی

[Bridge]

What did you think would happen?

فکر کردی چه اتفاقی میفته؟

What did you think would happen?

فکر کردی چه اتفاقی میفته؟

I’ll never let you have it

هیچوقت نمیذارم بهش برسی

What did you think would happen?

فکر کردی چه اتفاقی میفته؟

[Chorus]

Now suddenly you’re asking for it back

حالا یه دفعه می خوای به رابطه مون برگردی

Could you tell me, where’d you get the nerve?

میشه بهم بگی، از کجا این حسو گرفتی؟

Yeah, you could say you miss all that we had

آره، می تونی بگی دلت واسه همه چیزایی که داشتیم تنگ شده

But I don’t really care how bad it hurts

ولی واقعا اهمیت نمیدم چقدر بد آزارت میده

When you broke me first

وقتی اول تو منو شکستی

You broke me first (You broke me first)

اول تو من شکستی (اول تو منو شکستی)

You broke me first, ooh oh

اول تو منو شکستی، اوه

مترجم
Amir6554
+26
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات