شنبه , ۲۷ دی ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Taylor Swift – Cardigan


Vintage tee, brand new phone
تی شرت قدیمی، گوشی جدید
High heels on cobblestones
کفشای پاشنه بلند روی سنگفرش
When you are young, they assume you know nothing
وقتی که جوونی، اونا تصور میکنن که تو هیچی نمیدونی
Sequin smile, black lipstick
خنده ی پولک دار، رژلب مشکی
Sensual politics
سیاست های نفسانی
When you are young, they assume you know nothing
وقتی که جوونی، اونا تصور میکنن که تو هیچی نمیدونی
But I knew you
ولی من تو رو می شناختم
Dancin’ in your Levi’s
با لباس لیوای رو تنت می رقصیدی
Drunk under a streetlight, I
مست زیر نور یه چراغ خیابون، من
I knew you
من تو رو می شناختم
Hand under my sweatshirt
دستت زیر سوییشرت من
Baby, kiss it better, I
عزیزم، احساسی تر ببوسش، من
And when I felt like I was an old cardigan
و وقتی که من احساس کردم مثل یک لباس بافت قدیمیم
Under someone’s bed
زیر تخت یک نفر
You put me on and said I was your favorite
تو منو پوشیدی و گفتی که من مورد علاقه ت بودم
A friend to all is a friend to none
یه دوست برای همه دوست هیچ کسی نیست
Chase two girls, lose the one
دو تا دخترو دنبال کردی، یکیشون رو از دست دادی
When you are young, they assume you know nothin’
وقتی جوونی خیال می کنن تو هیچی نمیدونی
But I knew you
ولی من تو رو می شناختم
Playing hide-and-seek and
قایم موشک بازی کردن و
Giving me your weekends, I
آخر هفته هاتو با من میگذروندی، من
I knew you
من تو رو می شناختم
Your heartbeat on the High Line
ضربان قلبت بالاست
Once in 20 lifetimes, I
یک بار در ۲۰ سال عمر، من
And when I felt like I was an old cardigan
و وقتی که من احساس کردم مثل یک لباس بافت قدیمیم
Under someone’s bed
زیر تخت یک نفر

You put me on and said I was your favorite
تو منو پوشیدی و گفتی که من مورد علاقه ت بودم
To kiss in cars and downtown bars
بوسیدن من تو ماشین و تو بار
Was all we needed
تمام چیزی بود که بهش نیاز داشتیم
You drew stars around my scars
تو اطراف زخم هام ستاره کشیدی
But now I’m bleedin’
ولی الآن من در حال خونریزیَم
‘Cause I knew you
چون تو رو میشناختم
Steppin’ on the last train
سوار آخرین قطار شدی
Marked me like a bloodstain, I
منو مثل یک لکه ی خون علامت زدی، من
I knew you
من تو رو می شناختم
Tried to change the ending
تلاش کردم که آخر داستان رو عوض کنم
Peter losing Wendy, I
جایی که پیتر، وندی رو از دست میده، من
I knew you
من تو رو می شناختم
Leavin’ like a father
مثل یه پدر ترکم می کنی
Running like water, I
مثل آب روان که جاری میشه، من
And when you are young, they assume you know nothing
و وقتی که جوونی، اونا تصور میکنن که تو هیچی نمیدونی
But I knew you’d linger like a tattoo kiss
ولی میدونستم بوسِت مثل تتو رو بدنم باقی میمونه
I knew you’d haunt all of my what-ifs
میدونستم که تمام اگرهام رو برای خودت می گیری
The smell of smoke would hang around this long
بوی دود تا مدت زیادی اینجا میمونه
‘Cause I knew everything when I was young
چون من وقتی جوون بودم همه چیز رو میدونستم
I knew I’d curse you for the longest time
میدونستم تا ابد نفرینت می کنم
Chasin’ shadows in the grocery line
توی صف خواربارفروشی سایه ها رو دنبال می کنم
I knew you’d miss me once the thrill expired
میدونستم وقتی هیجانت تموم بشه دلت برام تنگ میشه
And you’d be standin’ in my front porch light
و تو جلوی چراغ ایوان من خواهی ایستاد
And I knew you’d come back to me
و من میدونستم که تو پیشم بر می گردی
You’d come back to me
تو پیشم بر می گردی
And you’d come back to me
و تو پیشم بر می گردی
And you’d come back
و تو بر می گردی
And when I felt like I was an old cardigan
و وقتی که من احساس کردم مثل یک لباس بافت قدیمیم
Under someone’s bed
زیر تخت یک نفر
You put me on and said I was your favorite
تو منو پوشیدی و گفتی که من مورد علاقه ت بودم

+1
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات