شنبه , ۲۷ دی ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Taylor Swift ft. Bon Iver – Exile


I can see you standing, honey
تورو میبینم که اونجا وایستادی عزیزم
With his arms around your body
در حالی که دستاش دور بدنت حلقه شده
Laughin’, but the joke’s not funny at all
میخندی،ولی اون جوک اصلا خنده دار نیست
And it took you five whole minutes
و فقط پنج دقیقه زمان برد تا
To pack us up and leave me with it
وسایلمو جمع و جور کنی و منو با
Holdin’ all this love out here in the hall
تمام عشقی که بهت داشتم تو راهرو ول کنی
I think I’ve seen this film before
فکر کنم این فیلم رو قبلا دیدم
And I didn’t like the ending
و آخرش رو دوست نداشتم
You’re not my homeland anymore
تو دیگه وطن من نیستی
So what am I defending now?
پس من الان دارم از چی دفاع میکنم؟
You were my town
تو شهر من بودی
Now I’m in exile, seein’ you out
و من الان توی تبعیدم،و باهات خداحافظی میکنم
I think I’ve seen this film before
فکر کنم این فیلم رو قبلا دیدم
I can see you starin’, honey
میتونم ببینم (که بهش) خیره شدی عزیزم
Like he’s just your understudy
جوری که انگار بازیگر نقش مقابلته
Like you’d get your knuckles bloody for me
انگار که تو مشت ها تو بخاطر من خونی کردی
Second, third, and hundredth chances
دومین،سومین،و صدمین فرصت ها
Balancin’ on breaking branches
حفط تعادل روی شاخه های شکسته (یعنی رابطه اشون متزلزل بوده)
Those eyes add insult to injury
اون چشم ها نمک روی زخمم میپاشن
I think I’ve seen this film before
فکر کنم این فیلم رو قبلا دیدم
And I didn’t like the ending
و آخرش رو دوست نداشتم
I’m not your problem anymore
من دیگه دغدغه تو نیستم
So who am I offending now?
پس من الان دارم کیو اذیت میکنم؟
You were my crown
تو تاج من بودی
Now I’m in exile, seein’ you out
و من الان توی تبعیدم،و باهات خداحافظی میکنم
I think I’ve seen this film before
فکر کنم این فیلم رو قبلا دیدم
So I’m leavin’ out the side door
پس من دارم از در کناری خارج میشم
So step right out, there is no amount
پس همین الان خارج میشه، دیگه هیچ مقداری نمونده
Of crying I can do for you
از اشک که بتونم برات بریزم
All this time
تمام مدت
We always walked a very thin line
ما همیشه روی یه خط خیلی باریک راه میرفتیم

You didn’t even hear me out (You didn’t even hear me out)
تو اصلا منو نشنیدی(تو اصلا منو نشنیدی)
You never gave a warning sign (I gave so many signs)
تو هیچوقت بهم هشدار ندادی(من بهت کلی نشونه دادم)
All this time
تمام مدت
I never learned to read your mind (Never learned to read my mind)
من هیچوقت یاد نگرفتم ذهنتو بخونم(هیچوقت یاد نگرفتی ذهنمو بخونی)
I couldn’t turn things around (You never turned things around)
نتونستم شرایط و عوض کنم (تو هیچوقت شرایط و عوض نکردی)
‘Cause you never gave a warning sign (I gave so many signs)
چون تو هیچوقت بهم نشونه ای برای اخطار ندادی(من کلی نشونه دادم)
So many signs, so many signs
کلی نشونه،کلی نشونه
You didn’t even see the signs
تو اصلا نشونه ها رو ندیدی
I think I’ve seen this film before
فکر کنم این فیلم رو قبلا دیدم
And I didn’t like the ending
و آخرش رو دوست نداشتم
You’re not my homeland anymore
تو دیگه وطن من نیستی
So what am I defending now?
پس من الان دارم از چی دفاع میکنم؟
You were my town
تو شهر من بودی
Now I’m in exile, seein’ you out
و من الان توی تبعیدم،و باهات خداحافظی میکنم
I think I’ve seen this film before
فکر کنم این فیلم رو قبلا دیدم
So I’m leavin’ out the side door
پس من دارم از در کناری خارج میشم
So step right out, there is no amount
پس همین الان خارج میشه، دیگه هیچ مقداری نمونده
Of crying I can do for you
از اشک که بتونم برات بریزم
All this time
تمام مدت
We always walked a very thin line
ما همیشه روی یه خط خیلی باریک راه میرفتیم
You didn’t even hear me out (Didn’t even hear me out)
تو اصلا منو نشنیدی(تو هیچوقت منو نشنیدی)
You never gave a warning sign (I gave so many signs)
تو هیچوقت بهم هشدار ندادی(من بهت کلی نشونه دادم)
All this time
تمام مدت
I never learned to read your mind (Never learned to read my mind)
من هیچوقت یاد نگرفتم ذهنتو بخونم(هیچوقت یاد نگرفتی ذهنمو بخونی)
I couldn’t turn things around (You never turned things around)
نتونستم شرایط و عوض کنم (تو هیچوقت شرایط و عوض نکردی)
‘Cause you never gave a warning sign (I gave so many signs)
چون تو هیچوقت بهم نشونه ای برای اخطار ندادی(من کلی نشونه دادم)
All this time (So many signs)
همه ی این وقت(کلی نشونه)
I never learned to read your mind (So many signs)
من هیچوقت یاد نگرفتم ذهنتو بخونم(کلی نشونه)
I couldn’t turn things around (I couldn’t turn things around)
من نتونستم هیچ چیزی رو عوض کنم (من نتونستم چیزی رو عوض کنم)
‘Cause you never gave a warning sign (You never gave a warning sign)
چون تو هیچ وقت نشونه ای برای اخطار ندادی (تو هیچ وقت علامت نشونه ای ندادی)
You never gave a warning sign
تو هیچوقت نشونه ای برای اخطار ندادی
Ah, ah
آه،آه

+2
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات