سه شنبه , ۷ بهمن ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ The Calling – Wherever You Will Go

So lately, been wondering
اخیرا، در تعجب بودم
Who will be there to take my place
کی اونجائه که جای منو بگیره
When I’m gone you’ll need love to light the shadows on your face
وقتی من رفتم تو برای روشن کردن سایه های روی صورتت به عشق نیاز داری
If a great wave shall fall and fall upon us all
اگر یک موج بزرگ باید پایین بیاد و روی همه ی ما باشد
Then between the sand and stone, could you make it on your own
پس میان سنگ و شن، می تونی تنهایی از پسش بربیای؟
If I could, then I would
اگر بتونم، پس انجامش میدم
I’ll go wherever you will go
هر کجا بری من هم میرم
Way up high or down low, I’ll go wherever you will go
بالای بالا یا پایینِ پایین، هر کجا بری من هم میرم
And maybe, I’ll find out
A way to make it back someday
و شاید، روزی متوجه راهی برای بازگشت بشم
To watch you, to guide you through the darkest of your days
برای تماشای تو، برای راهنمایی تو در تاریکترین روزهات
If a great wave shall fall and fall upon us all
اگر یک موج بزرگ باید پایین بیاد و روی همه ی ما باشد
Then I hope there’s someone out there who can bring me back to you
پس امیدوارم یک نفر آنجا باشد که بتونه منو پیش تو برگردونه
If I could, then I would
‎اگر بتونم، پس انجامش میدم
I’ll go wherever you will go
‎هر کجا بری من هم میرم
Way up high or down low, I’ll go wherever you will go
‎بالای بالا یا پایینِ پایین، هر کجا بری من هم میرم
Run away with my heart
با قلبم فرار کن
Run away with my hope
با امیدم فرار کن
Run away with my love
با عشقم فرار کن
I know now, just quite how
حالا می دونم، تقریبا چطور
My life and love might still go on
زندگی و عشقم هنوز میتونه ادامه داشته باشه
In your heart, in your mind, I’ll stay with you for all of time
در قلبت، در ذهنت، برای همیشه پیش تو می مونم
If I could, then I would
‎اگر بتونم، پس انجامش میدم
I’ll go wherever you will go
‎هر کجا بری من هم میرم
Way up high or down low, I’ll go wherever you will go
‎بالای بالا یا پایینِ پایین، هر کجا بری من هم میرم
If I could turn back time, I’ll go wherever you will go
اگه تونستم زمان رو به عقب برگردونم، هر کجا بری من هم میرم
If I could make you mine, I’ll go wherever you will go
اگه تونستم تو رو مال خودم کنم، هر کجا بری من هم میرم
I’ll go wherever you will go
هر کجا بری من هم میرم

مترجم
Amir6554
0
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات