یکشنبه , ۵ بهمن ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ The Strokes – At The Door

I can’t escape it
من نمی تونم ازش فرار کنم
Never gonna make it
Out of this in time
هیچوقت نمی تونم از پسش بربیام
I guess that’s just fine
فکر کنم اشکالی نداره
I’m not there quite yet
من هنوز کاملا اونجا نیستم
My thoughts, such a mess
افکار من، بسیار به هم ریخته
Like a little boy
مثل یک پسر کوچولو
What you running for?
از چی فرار می کنی؟

Arrive at the door
دم در رسیدم
Anyone home?
کسی خونه هست؟
Have I lost it all?
آیا من همه چی رو از دست دادم؟

Struck me like a chord
من رو مثل یک کُرد موسیقی نگه دار
I’m an ugly boy
من یک پسر زشتم
Holding out the night
از شب دوری می کنم
Lonely after light
بعد از روشنی تنهام
You begged me not to go
تو به من خواهش کردی نَرَم
Sinking like a stone
مثل یک سنگ درحال فرودم
Use me like an oar
من رو مثل یک پارو استفاده کن
And get yourself to shore
خودت رو به ساحل برسون

Bang at the door
در را می زنم
Anyone home?
کسی خونه هست؟
It’s just what they do
این فقط چیزیه که انجام میدن
Right in front of you
درست رو به روی تو
Like a cannonball
مثل یک توپ فلزی
Slamming through your wall
به دیوارت برخورد می کنم
In their face I saw
در صورتشان دیدم
What they’re fighting for
برای چه دعوا می کنند
I can’t escape it
من نمی تونم ازش فرار کنم
I’m never gonna make it to the end, I guess
تا آخر هیچوقت نمی تونم از پسش بربیام، فکر کنم

Struck me like a chord
من رو مثل یک کُرد موسیقی نگه دار
I’m an ugly boy
من یک پسر زشتم
Holdin’ out the night
از شب دوری می کنم
Lonely after light
بعد از روشنی تنهام
Banging on the door
در رو می کوبم
I don’t want to know
من نمی خوام بدونم
Sinking like a stone
مثل یک سنگ در حال فرودم
So use me like an oar
پس من رو مثل یک پارو استفاده کن

Hard to fight what I can’t see
سخته با چیزی که نمی بینم مبارزه کنم
Not trying to build no dynasty
در حال تلاش برای ساخت سلسله نیستم
I can’t see beyond this wall
من نمی تونم پشت این دیوار رو ببینم
But we lost this game
So many times before
ولی ما این بازی رو قبلا بارهای زیادی باختیم

I been on a cold road
من در جاده سردی بودم
I’ll be waiting, yeah
من منتظر می مانم، آره
I’ll be waiting from the other side
در طرف دیگر منتظر می مانم
Waiting for the tide to rise
منتظر می مانم تا جزر و مد بالا بیاید
I been on a cold road
من در جاده سردی بودم
I’ll be waiting, yeah
من منتظر می مانم، آره
I’ll be waiting from the other side
در طرف دیگر منتظر می مانم
Waiting for the tide to rise
منتظر می مانم تا جزر و مد بالا بیاید

مترجم
Amir6554
0
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات