جمعه , ۷ آذر ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ The Strokes – Ode To The Mets

Up on his horse, up on his horse
سوار بر اسبش، سوار بر اسبش

Not gonna wake up here any more
دیگر اینجا بیدار نمیشم

Listen one time
یکبار گوش کن

It’s not the truth
این حقیقت نیست

It’s just a story
I tell to you
فقط یه داستانه که به تو میگم

Easy to say
گفتنش آسان است

Easy to do
انجام دادنش آسان است

But its not easy – well maybe for you?
ولی خب شاید برای تو آسان نباشد

Hope that you find it
امیدوارم پیدایش کنی

Hope that it’s good
امیدوارم که خوبه

Hope that you read it
امیدوارم که اینو بخونی

I think that you should
فکر کنم بهتره انجامش بدی

Cuts you some slack as he sits back
وقتی در حال استراحت است به تو سخت نمی گیرد

Sizes you up
تو را می سنجد

Plans his attack
حمله اش را برنامه ریزی می کند

—Drums please, Fab—
-درام لطفا، فب-

I got it all
همه را فهمیدم
I got it all
همه را فهمیدم

waiting for me
برای من منتظرست

Down on the street
پایین خیابان

But now you gotta do something special for me
ولی حالا باید کاری خاص برایم انجام دهی

I’m gonna say what’s on my mind
به تو می گویم چه در ذهن دارم

Then I’ll walk out
بعد می روم

Then I’ll feel fine
بعد حالم خوب می شود

Yeah, I’m under his thumb, I’m on his back
آره، من تحت کنترلش هستم،من از اون عیب جویی می کنم

I will not show my teeth too quick
من به این سرعت قدرتم رو نشون نمیدم

I needed you there
اونجا بهت نیاز داشتم

I needed you there
اونجا بهت نیاز داشتم

But I didn’t know
ولی نمی دونستم

I didn’t know
نمی دونستم

Go alone
تنها برو

I’ll go alone
من تنها میرم

We’ll go alone
ما تنها میریم

I’ll go alone
من تنها میرم

Back from his trip
از سفرش برگشته

He’s at the door
اون دم دره

When he gets back
وقتی برمی گردد

He’s on the phone
با تلفن صحبت می کند

Innocent eye
چشم بی گناه

Innocent heart
قلب بی گناه

No it’s not wrong
نه این اشتباه نیست

But it’s not right
ولی درست هم نیست

Innocent times
زمانهای بی گناه

Out on his own
بیرون و تنها

Not got gonna do that
این کار رو نمی کند

Come out of control
از کنترل خارج شد

I was just bored
من فقط خسته بودم

Playing the guitar
گیتار می زدم

Learned all your tricks
همه فوت و فنت رو یاد گرفتم

Wasn’t too hard
خیلی سخت نبود

It’s the last one now
حالا این آخریشه

I can promise you that
اینو میتونم بهت قول بدم

I’m gonna find out the truth
حقیقت رو خواهم فهمید

When I get back
وقتی برگردم

Gone now are the old times
حالا زمانهای قدیم گذشتند

Forgotten, time to hold on the railing
فراموش شدند, زمان تحمل کردن این عیب جویی است

the Rubix cube isn’t solving for us
مکعب روبیکس برای ما حل نمی شود

Old friends long forgotten
دوستان قدیمی خیلی وقته فراموش شدند

The old ways at the bottom
Of the ocean now has swallowed
راه های قدیمی حالا در اعماق اقیانوس بلعیده شده اند

The only thing that’s left
is us – so pardon
تنها چیزی که باقی مانده ما هستیم – پس ببخش

The silence that you’re hearing
Is turning into
A deafening painful shameful roar
این سکوتی که می شنوی داره تبدیل میشه به غرشی کرکننده، دردناک و شرم آور

مترجم
Amir6554
0
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات