سه شنبه , ۶ آبان ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Three Days Grace – Break

Tonight, my head is spinning
امشب، سرم داره گیج میره
I need something to pick me up
به یک چیز نیاز دارم که منو بلند کنه
I’ve tried but nothing is working
تلاش کردم ولی هیچ چیزی جواب نمیده
I won’t stop
من توقف نمی کنم
I won’t say I’ve had enough
من نمیگم به اندازه کافی داشتم
Tonight, I start the fire
امشب، من آتش را روشن می کنم
Tonight, I break away
امشب، من جدا میشم

[Chorus:] Break away from everybody
از همه کس جدا شو
Break away from everything
از همه چیز جدا شو
If you can’t stand the way
This place is
اگه نمیتونی وضع اینجا رو تحمل کنی
Take yourself to higher places
خودت رو به جاهای بالاتر ببر

(ohhh, ohhh)

At night I feel like a vampire
تو شب من احساس یک خون آشام رو می کنم
It’s not right
این درست نیست
I just can’t give it up
فقط نمی تونم متوقفش کنم
I’ll try to get myself higher
من تلاش می کنم تا خودم رو بالاتر ببرم
Let’s go
بیا بریم
We’re going to light it up
ما میریم که روشنش کنیم
Tonight we start the fire
امشب ما آتش را روشن می کنیم
Tonight we break away
امشب ما جدا میشیم

[Chorus:] Break away from everybody
از همه کس جدا شو
Break away from everything
از همه چیز جدا شو
If you can’t stand the way
This place is
اگه نمیتونی وضع اینجا رو تحمل کنی
Take yourself to higher places
خودت رو به جاهای بالاتر ببر
If you can’t stand the way this place is
اگه نمیتونی وضع اینجا رو تحمل کنی
Take (take) yourself (yourself)
To higher places
خودت رو به جاهای بالاتر ببر

[Chorus:] Break away from everybody
از همه کس جدا شو
Break away from everything
از همه چیز جدا شو
If you can’t stand the way
This place is
اگه نمیتونی وضع اینجا رو تحمل کنی
Take yourself to higher places
خودت رو به جاهای بالاتر ببر

(ohh…higher places)
(اوه…جاهای بالاتر)
(ohh…to higher places)
(اوه…به جاهای بالاتر)
(ohh…higher places)
(اوه…جاهای بالاتر)
Take yourself to higher places
خودت رو به جاهای بالاتر ببر

مترجم
Amir6554
0
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات