چهارشنبه , ۱۲ آذر ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Three Days Grace – Lost In You

I always knew that you’d come back to get me

همیشه می دونستم که برمیگردی تا منو به دست بیاری

And you always knew that it wouldn’t be easy

و تو همیشه می دونستی که آسون نیستش

To go back to the start to see where it all began

که به آغاز برگردی تا ببینی همه چی از کجا شروع شد

Or end up at the bottom to watch how it all ends

یا به پایان منتهی بشی تا تماشا کنی چطور همه چی تموم میشه

You tried to lie and say I was everything

تو سعی کردی دروغ بگی و بگی من همه چیزت بودم

I remember when I said “I’m nothing without you”

یادمه وقتی گفتم “من بدون تو هیچی نیستم”

I’m nothing without you

من بدون تو هیچی نیستم

Somehow I found a way to get lost in you

یه طوری یه راهی پیدا کردم تا در تو گم بشم

Let me inside

بذار داخل شم

Let me get close to you

بذار بهت نزدیک شم

Change your mind

نظرت رو تغییر بده

I’ll get lost if you want me to

میرم گم میشم اگه ازم می خوای

Somehow I found a way to get lost in you

یه طوری یه راهی پیدا کردم تا در تو گم بشم

You always thought that I left myself open

تو همیشه فکر کردی من خودمو در دسترس قرار دادم

But you didn’t know I was already broken

ولی نمی دونستی که از قبل شکسته بودم

I told myself that it wouldn’t be so bad

به خودم گفتم که خیلی بد نیستش

But pulling away it took everything I had

ولی کنار رفتن هرچی داشتمو ازم گرفت

You tried to lie and say I was everything

تو سعی کردی دروغ بگی و بگی من همه چیزت بودم

I remember when I said “I’m nothing without you”

یادمه وقتی گفتم “من بدون تو هیچی نیستم”

I’m nothing without you

من بدون تو هیچی نیستم

Somehow I found a way to get lost in you

یه طوری یه راهی پیدا کردم تا در تو گم بشم

Let me inside

بذار داخل شم

Let me get close to you

بذار بهت نزدیک شم

Change your mind

نظرت رو تغییر بده

I’ll get lost if you want me to

میرم گم میشم اگه ازم می خوای

Somehow I found a way to get lost in you

یه طوری یه راهی پیدا کردم تا در تو گم بشم

In you

در تو

The pain of it all, the rise and the fall

همه ی دردش، بالا و پایین ها

I see it all in you

همه را در تو می بینم

Now everyday I find myself say

حالا هرروز خودمو می بینم که میگم

“I want to get lost in you”

“می خوام در تو گم بشم”

I’m nothing without you

من بدون تو هیچی نیستم

Somehow I found a way to get lost in you

یه طوری یه راهی پیدا کردم تا در تو گم بشم

Let me inside

بذار داخل شم

Let me get close to you

بذار بهت نزدیک شم

Change your mind

نظرت رو تغییر بده

I’ll get lost if you want me to

میرم گم میشم اگه ازم می خوای

Somehow I found a way to get lost in you

یه طوری یه راهی پیدا کردم تا در تو گم بشم

A way to get lost in you (A way to get lost in you)

یه راهی تا در تو گم بشم (یه راهی تا در تو گم بشم)

مترجم
Amir6554
0
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات