سه شنبه , ۶ آبان ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Three Days Grace – This Animal I Have Become

I can’t escape this hell
من نمیتونم از این جهنم فرار کنم

So many times I’ve tried
بارهای زیادی تلاش کردم

But I’m still caged inside
اما هنوز درونم زندانی هستم

Somebody get me through this nightmare
یه نفر من رو از این کابوس بگذرونه

I can’t control myself
نمیتونم خودم رو کنترل کنم

So what if you can see the darkest side of me?
حالا چه می شود اگر تو بتونی تاریک ترین نیمه من رو ببینی؟

No one will ever change this animal I have become
هیچکس نمیتونه هیچوقت این حیوانی که بهش تبدیل شدم رو تغییر بده

help me believe it’s not the real me
بهم کمک کن باور کنم این خود واقعیم نیست

Somebody help me tame this animal
یه نفر کمکم کنه این حیوان رو رام کنم

(This animal, this animal)
(این حیوان، این حیوان)

I can’t escape myself
من نمیتونم از خودم فرار کنم

(I can’t escape myself)
(من نمیتونم از خودم فرار کنم)

So many times I’ve lied
بارهای زیادی دروغ گفتم

(So many times I’ve lied)
(بارهای زیادی دروغ گفتم)

But there’s still rage inside
اما هنوز درونم خشم وجود دارد

Somebody get me through this nightmare
یه نفر من رو از این کابوس بگذرونه

I can’t control myself
من نمیتونم خودم رو کنترل کنم

So what if you can see the darkest side of me?
حالا چه می شود اگر تو بتونی تاریک ترین نیمه من رو ببینی؟

No one will ever change this animal I have become
هیچکس نمیتونه هیچوقت این حیوانی که بهش تبدیل شدم رو تغییر بده

Help me believe it’s not the real me
بهم کمک کن باور کنم این خود واقعیم نیست

Somebody help me tame this animal I have become
یه نفر کمکم کنه این حیوانی که بهش تبدیل شدم رو رام کنم

Help me believe it’s not the real me
بهم کمک کن باور کنم این خود واقعیم نیست

Somebody help me tame this animal
یه نفر کمکم کنه این حیوان رو رام کنم

Somebody help me through this nightmare
یه نفر به من تو این کابوس کمک کنه

I can’t control myself
نمیتونم خودم رو کنترل کنم

Somebody wake me from this nightmare
یه نفر من رو از این کابوس بیدار کنه

I can’t escape this hell
نمیتونم از این جهنم فرار کنم

(This animal, this animal, this animal
This animal, this animal, this animal, this animal)
(این حیوان، این حیوان،…)

So what if you can see the darkest side of me?
حالا چه می شود اگر تو بتونی تاریک ترین نیمه من رو ببینی؟

No one will ever change this animal I have become
هیچکس نمیتونه هیچوقت این حیوانی که بهش تبدیل شدم رو تغییر بده

Help me believe it’s not the real me
بهم کمک کن باور کنم این خود واقعیم نیست

Somebody help me tame this animal I have become
یه نفر کمکم کنه این حیوانی که بهش تبدیل شدم رو رام کنم

Help me believe it’s not the real me
بهم کمک کن باور کنم این خود واقعیم نیست

Somebody help me tame this animal
یه نفر کمکم کنه این حیوان رو رام کنم

(This animal I have become)
(این حیوانی که بهش تبدیل شدم)

ترجمه ارسالی از امیر  (ازشون برای ارسال ترجمه ها متشکریم)

مترجم
Amir6554
1+
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات