جمعه , ۷ آذر ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Two Door Cinema Club – What You Know

In a few weeks I will get time

طی چند هفته وقت پیدا می کنم

To realize it’s right before my eyes

تا بفهمم درست پیش چشمامه

And I can take it if it’s what I want to do

و می تونم تحملش کنم اگه این چیزیه که می خوام انجام بدم

I am leaving This is starting to feel like

من دارم میرم داره این حسو میده که انگار

It’s right before my eyes

درست پیش چشمامه

And I can taste it

و می تونم بچشمش

It’s my sweet beginning

این شروع شیرین منه

And I can tell just what you want

و دقیقا چیزی که می خوای رو می تونم بگم

You don’t want to be alone

تو نمی خوای تنها باشی

You don’t want to be alone

تو نمی خوای تنها باشی

And I can’t say it’s what you know

و نمی تونم بگم این چیزیه که می دونی

But you’ve known it the whole time

ولی کل مدت اینو می دونستی

Yeah, you’ve known it the whole time

آره، کل مدت اینو می دونستی

Maybe next year I’ll have no time

شاید سال بعد هیچ وقتی نداشته باشم

To think about the questions to address

تا به این پرسش فکر کنم که متوجه بشم

Am I the one to try to stop the fire?

آیا فقط منم که تلاش می کنم آتش رو خاموش کنم؟

I wouldn’t test you

تو رو تست نمی کردم

I’m not the best you could have attained

من بهترین چیزی نیستم که می تونستی به دست بیاری

Why try anything?

چرا هر چیزی رو امتحان کنیم؟

I will get there

به اونجا می رسم

Just remember I know

فقط یادت باشه می دونم

And I can tell just what you want

و دقیقا چیزی که می خوای رو می تونم بگم

You don’t want to be alone

تو نمی خوای تنها باشی

You don’t want to be alone

تو نمی خوای تنها باشی

And I can’t say it’s what you know

و نمی تونم بگم این چیزیه که می دونی

But you’ve known it the whole time

ولی کل مدت اینو می دونستی

Yeah, you’ve known it the whole time

آره، کل مدت اینو می دونستی

And I can tell just what you want

و دقیقا چیزی که می خوای رو می تونم بگم

You don’t want to be alone

تو نمی خوای تنها باشی

You don’t want to be alone

تو نمی خوای تنها باشی

And I can’t say it’s what you know

و نمی تونم بگم این چیزیه که می دونی

But you’ve known it the whole time

ولی کل مدت اینو می دونستی

Yeah, you’ve known it the whole time

آره، کل مدت اینو می دونستی

مترجم
Amir6554
0
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات