یکشنبه , ۹ آذر ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ west life – my love

An empty street
با خیابانی خالی
An empty house
خانه ای خالی
A hole inside my heart
روزنه ای در قلبم
I’m all alone
تنهای تنها هستم
The rooms are getting smaller
اتاق ها کوچکتر میشوند
I wonder how
در شگفتم چگونه
I wonder why
در شگفتم چرا
I wonder where they are
The days we had
The songs we sang together
کنجکاوم بدانم روزهایی که با هم بودیم، با هم آوازمیخواندیم آنها کجا بودند؟
Oh yeah
And all my love
و عشقمان…
We are holding on forever
Reaching for the love that seems so far
برای همیشه در تلاش رسیدن به عشق دورمان متوقف خواهیم ماند.

(Chorus)
So I say it in a breath
پس در یک نفس میگویم
Hope my dreams will take me there
Where the skies are blue
امیدوارم رویاهایم مرا به جایی ببرند که آسمانش آبی است
To see you once again my love
که بار دیگر تو را ببینم، عشق من
All the seas go coast to coast
Find the place I love the most
دریاها در صدد یافتن جاییکه از همه بیشتر عاشقش هستم، اقیانوس به اقیانوس میروند.
Where the fields are green
جاییکه زمین ها سبز هستند
To see you once again my love
که بار دیگر تو را ببینم عشق من

I tried to read
سعی کردم مطالعه کنم
I go to work
کار کنم
I’m laughing with my friends
با دوستانم بخندم
But I can’t stop
To keep myself from thinking
اما نمیتوانم جلوی افکارم را بگیرم.

Oh no
I wonder how
I wonder why
I wonder where they are
The days we had
The songs we sang together
Oh yeah
And all my love
We’re holding on forever
Reaching for the love that seems so far

Chorus
So I say it in a breath
Hope my dreams will take me there
Where the skies are blue
To see you once again my love
All the seas go coast to coast
Find the place I love the most
Where the fields are green
To see you once again

To hold you in my arms
که تو را در آغوش بگیرم.
To promise you my love
به به تو قول بدهم، عشق من
To tell you from my heart
که به تو از ته قلبم بگویم
You’re all I?m thinking of
تو همه افکارم هستی
Reaching for the love that seems so far
برای رسیدن به عشقی دور

(Chorus)
So ?So I say it in a breath
Hope my dreams will take me there
Where the skies are blue
To see you once again my love
All the seas go coast to coast
Find the place I love the most
Where the fields are green
To see you once again my love
See you in a prayer
Dreams will take me there
Where the skies are blue
To see you once again my love
All the seas go coast to coast
Find the place I love the most
Where the fields are green
To see you once again my love

1+
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات